Gezin in behandeling

Het KINGS-programma werkt goed voor gezinnen waarin ouders en/of kinderen een licht-verstandelijke beperking (LVB) hebben. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek door Liesbeth Mevissen, onderzoeker en therapeut bij Accare. “Kinderen worden rustiger en beter hanteerbaar. In twee van de gevolgde gezinnen kunnen de uithuisgeplaatste kinderen zelfs weer bij hun ouders wonen. Gezinnen die meedoen aan KINGS hebben al zoveel hulp gehad. Maar als onderliggende trauma’s over het hoofd worden gezien en niet worden behandeld, komen ze niet uit de problemen.”

KINGS (Kind IN Gezond Systeem) focust op traumaverwerking bij ouder(s) en kind, en het vergroten van sensitiviteit en opvoedvaardigheden van de ouders. Niet alleen het kind, maar het hele gezin wordt opgenomen en behandeld. Liesbeth Mevissen onderzoekt, in opdracht van Accare en samenwerkingspartner Ambiq, de effectiviteit van KINGS voor ouders en/of kinderen met een licht-verstandelijke beperking (LVB).

Het is bekend dat mensen met een verstandelijke beperking een groter risico lopen om PTTS (Post Traumatische Stress Stoornis) te krijgen. Zij zijn bijvoorbeeld vier keer vaker slachtoffer van seksueel misbruik en fysiek geweld. Toch worden trauma’s bij hen vaak niet herkend. Bijvoorbeeld omdat de signalen worden toegeschreven aan de verstandelijke beperking of autisme. Ondertussen zorgen de onverwerkte herinneringen wel voor intergenerationele problemen en voor blijvende en ernstige gezinsproblemen. Juist daarom kan het KINGS-programma zo interessant zijn voor gezinnen waarin ouder(s) en/of kind(eren) een LVB hebben.

Programma en onderzoek

Elk gezin dat deelneemt aan KINGS krijgt een eigen huisje op het terrein van Accare. De hele dag is een gezinsbehandelaar beschikbaar. Eerst krijgen ouder(s) en kind(eren) individuele traumaverwerking, waarbij de gezinsbehandelaar ondersteunend is. Daarna werkt de behandelaar met de ouder(s) aan opvoedingsvaardigheden. Liesbeth: “Voor de LVB-doelgroep is het interne KINGS-programma na zes weken afgerond en gaat de gezinsbehandelaar nog twee weken mee naar huis, voordat de ambulante begeleiding het overneemt. De eerste vier gezinnen die hebben meegedaan aan KINGS voor de LVB-doelgroep, zijn inmiddels intensief gevolgd. Voor, tijdens en na de behandeling.”

Interview

Voor de LVB-doelgroep start KINGS met het afnemen van vragenlijsten en een interview, dat Liesbeth Mevissen speciaal voor deze doelgroep heeft ontwikkeld tijdens een eerder promotieonderzoek. “We brengen onverwerkte gebeurtenissen in kaart die probleemgedragingen aansturen. Ook vragen we naar doelen: hoe stellen ze zich het leven voor na de behandeling? En hoe vinden ze dat ze daar nu op scoren? Kinderen krijgen dit interview, uiteraard in aangepaste vorm, als hun beperking en leeftijd dit toelaten.”

Resultaten

Meteen in de eerste week gaat de ouder individueel in therapie. Liesbeth Mevissen: “We gebruiken hierbij EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing). De instructies sluiten aan bij hun begripsvermogen. Na deze therapie zien we echt een knik in onze onderzoeksdata. De ouders gaan op alle punten sterk vooruit. Dus minder traumaklachten en minder andere problemen, zoals angst, somberheid of lichamelijke klachten. Het gedrag van de ouder verandert én de ouder staat daarna open voor opvoedadviezen van de gezinsbehandelaar. Ze worden betere opvoeders, kunnen beter grenzen stellen en de interactie verloopt positiever. Ouders geven zelf aan dat ze veranderingen voelen, die ze nog nooit hebben ervaren.” De resultaten worden nog beter als het kind – na de ouder – ook zelf behandeld wordt met EMDR. Liesbeth: “In twee gezinnen kunnen de uithuisgeplaatste kinderen zelfs weer bij hun ouders wonen. Soms gaat dat ook niet, maar dan begrijpt het kind beter wat er aan de hand is en gaan ouders accepteren dat er andere opvoeders bij nodig zijn.”

Rust

Juist voor de LVB-doelgroep is gezinsbehandeling in een huisje van Accare effectief, ziet Liesbeth Mevissen. “Het is zwaar om trauma’s weer toe te laten tijdens EMDR. Dan moet je wel goed voor ogen kunnen houden, waar je het voor doet. Dat vinden mensen met een LVB vaak moeilijker. En omdat het dagelijks leven ook al heel turbulent is, haken mensen met LVB bij een ambulante behandeling snel af. Bij KINGS worden ouders en kinderen goed opgevangen en begeleid. Al met al zien we rust ontstaan, waardoor kinderen zich weer kunnen gaan ontwikkelen. We hopen dat het financieel mogelijk is om het onderzoek door te zetten. Als we precies weten wat het beste werkt, kunnen we de methodiek nog gerichter inzetten.”

 

wachttijdAdvies