Integrale vroegdiagnostiek

In KiECON (Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland) werken acht partners samen aan integrale vroegdiagnostiek. Het doel is om via één gemeenschappelijk diagnoseloket kinderen met complexe meervoudige ontwikkelingsproblemen zo snel mogelijk op de goede plek in de zorg te krijgen. Juist bij kinderen is die snelheid belangrijk. Als we op jonge leeftijd beginnen met behandeling, is het effect vaak groter. Geerten van der Meer, manager behandelzaken Overijssel-Oost en GZ-psycholoog bij Accare legt uit.   

"Bij kinderen met meervoudige ontwikkelingsproblemen is het niet eenvoudig de verschillende problemen goed te herkennen”, vertelt Geerten van der Meer, manager behandelzaken Overijssel-Oost en GZ-psycholoog bij Accare. “Het kind wordt daardoor vaak van de ene hulpverlener of instantie verwezen naar de ander, waar steeds maar een klein stukje van de problemen in kaart wordt gebracht. Dit zorgt voor een lange periode van onzekerheid voor het gezin. Ook gaat kostbare behandeltijd verloren, omdat het kind niet op de goede plek zit.”

Twee jaar winst

“De multidisciplinaire aanpak van KiECON scheelt doublures in diagnose en behandeling. Uit een maatschappelijke businesscase die we hebben gemaakt, blijkt onder meer dat reguliere diagnostiektrajecten gemiddeld twee jaar langer duren dan bij ons. KiECON kan ouders dus twee jaar sneller het juiste advies geven. Dat geeft eerder zekerheid, maar het is ook goed voor het kind om jong met de behandeling te beginnen. Op latere leeftijd zijn gedragsproblemen moeilijker te doorbreken en is er vaak al een achterstand op school.” 

Nader onderzoek

Onderzoek speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling. “KiECON is nu ruim twee jaar actief. Vanaf de start hebben we data verzameld. We zijn heel blij dat we hierbij hulp krijgen van het Child Study Center van Accare. Samen hebben we bepaald wat we willen meten, denk aan de juistheid van de diagnose, tevredenheid van ouders en verwijzers, enzovoort. Op basis van deze data kunnen we de effectiviteit van onze gezamenlijke aanpak verder monitoren en verbeteren. Ook uit de feedback van ouders en verwijzers halen wij informatie om KiECON verder te ontwikkelen. We delen onze opgedane kennis met verwijzers, zodat zij eerder signalen leren herkennen en kinderen naar ons doorverwijzen. In de praktijk zien we dat kinderen op steeds jongere leeftijd bij ons komen. Dat is een goed teken!” 

Toekomst

“Bij de transitie van jeugdzorg naar de gemeenten is gezegd dat we meer moeten samenwerken en kennis moeten delen. Dat doen we hier volop, maar ik moet er wel bij zeggen dat het vreselijk moeilijk is om de financiering rond te krijgen. Al die verschillende potjes en partijen die naar elkaar wijzen. Dat is een heel gevecht. Toch is dit ketenzorg zoals het bedoeld is. Geen eilandjes, maar een poule van goede professionals die ieder vanuit hun eigen kennisgebied samenwerken. Samen passen we de zorg aan op het kind, in plaats van het kind op de zorg. Zo gaat de zorg er in de toekomst meer uitzien.”

Lisette Wegdam, kinderarts Medisch Spectrum Twente:   

“Met de integrale aanpak van KiECON kunnen we verlies van behandeltijd voorkomen." Dat zegt kinderarts Lisette Wegdam van het Medisch Spectrum Twente, een van de ziekenhuizen die partner is in KiECON. “Een  kinderarts en gedragswetenschapper doen samen een intakegesprek van een uur. We observeren tijdens dat gesprek het gedrag van het kind en de kinderarts doet een lichamelijk onderzoek. Ook maken we een filmpje. Dit filmpje en onze observaties bespreken we tijdens een multidisciplinair overleg, waarbij bijvoorbeeld ook een revalidatiearts, verschillende GZ-psychologen en andere kinderartsen aanwezig zijn. Hieruit volgt een advies voor verder onderzoek. Zijn de uitslagen daarvan binnen, dan hebben we meestal een goed beeld van alles wat er speelt. Op basis van dat  totaalbeeld, geven we een advies voor behandeling Daarna trekt KiECON zich terug en pakken de betreffende zorgorganisaties de behandeling op. Er is dus één diagnoseloket van waaruit de diverse organisaties ingeschakeld worden. We hebben het hele plaatje in één keer rond en ik merk in de praktijk dat je samen, elk vanuit je eigen discipline, echt meer ziet.”

wachttijdAdvies