ADHD en gedragsproblemen

Veel kinderen en jongeren zijn wel eens druk, impulsief, agressief of opstandig, hebben moeite zich te concentreren of zijn dromerig. Dit hoeft niet tot moeilijkheden te leiden. Als kinderen of jongeren door deze eigenschappen echter wel tegen problemen aanlopen op school of thuis, kan er sprake zijn van ADHD en/of een gedragsstoornis.

De diagnose van ADHD is lastig. Het vergt zorgvuldig onderzoek om te bepalen of de gedragsproblemen worden veroorzaakt door de aanleg van het kind of door andere factoren. Medewerkers van Accare hebben die kennis.

Wat biedt Accare?

Een behandeling bestaat over het algemeen uit een combinatie van verschillende onderdelen:

 • Psycho-educatie. Kind en ouders krijgen informatie over de stoornis, symptomen, triggers en behandelmogelijkheden.
 • Oudertraining. Ouders hebben extra vaardigheden nodig om met het moeilijke gedrag van hun kind te kunnen omgaan. In veel gevallen is oudertraining effectiever dan behandeling van het kind zelf. Bij heel jonge kinderen is oudertraining altijd de belangrijkste behandelvorm.
  Door Accare veel gebruikte en goed onderbouwde trainingsmethodieken:
  - BPTG groepsoudertraining
  - PCIT Oudertraining jonge kinderen
  - Oudertraining pubers
 • Gezinstherapie. Ouders en kind leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan en samen problemen op te lossen.
 • Medicijnen waardoor het kind minder last heeft van de symptomen. Het meest voorgeschreven medicijn is methylfenidaat, bekend onder de merknaam Ritalin. Een behandeling bestaat nooit alléén uit medicijnen.
 • Sociale vaardigheidstraining. In een groep met kinderen van hun eigen leeftijd leren ze hoe ze overkomen op anderen, hoe ze kunnen reageren in verschillende situaties en hoe ze dingen anders aan kunnen pakken.
 • Schoolbegeleiding. Docenten kunnen ondersteuning krijgen van een hulpverlener van Accare, zodat het gemakkelijker wordt om de leerling met ADHD en/of gedragsproblemen in de klas te handhaven.

 

wachttijdAdvies