Agressie

Agressie kan tot uiting komen in driftbuien, gillen, vernielzucht, snel vechten, steeds weer ruzie maken, ongehoorzaam zijn, koppig of snel geïrriteerd zijn, schreeuwen, vloeken, altijd de baas spelen en pesten.

Er zijn verschillende soorten agressie:

 • Een kort lontje hebben. Het kind is niet per se agressiever dan anderen, maar het kan zich slechter beheersen.
 • Door een negatieve bril kijken. Het kind denkt dat iedereen tegen hem of haar is. Dat kan komen door nare ervaringen uit het verleden, bijvoorbeeld mishandeling of verwaarlozing.
 • Antisociaal gedrag. Het kind let alleen op zichzelf en trekt zich niks aan van anderen. Het is structureel opstandig en het liegt en vecht.

Wat is er aan te doen?

Bij Accare leren kinderen en jongeren:

 • herkennen waardoor ze agressief worden.
 • hoe ze een agressieve bui kunnen voelen aankomen.
 • hoe ze zich kunnen beheersen.
 • hoe ze anders kunnen reageren.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Er zijn verschillende manieren om agressie te behandelen:

 • Groepstraining, waarin jongeren leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en hun agressie leren herkennen en voorkomen.
 • Individuele gesprekstherapie.
 • Oudertraining, waarin ouders leren hoe ze het beste met het gedrag van hun kind kunnen omgaan.
 • Als het kind nog een ander probleem heeft, bijvoorbeeld ADHD  of autisme, dan krijgt het daarvoor een specifieke behandeling.
wachttijdTransitie jeugdzorgAdvies