Angst-, dwang- en stemmingsstoornissen

Veel kinderen en jongeren hebben van tijd tot tijd last van gevoelens van angst en somberheid. Behandeling is pas nodig als die gevoelens uitgroeien tot een angststoornis (bijvoorbeeld een fobie of paniekaanvallen) of een stemmingsstoornis (zoals depressie).

Angst- en stemmingsstoornissen zorgen onder meer voor isolatie, negatief zelfbeeld, onderpresteren op school, schoolweigering of vroegtijdig schoolverlaten. Onbehandelde angst- en stemmingsklachten blijven vaak lang bestaan of verergeren in de loop van de tijd.

Wat biedt Accare?

Een behandeling kan uit meerdere van de volgende onderdelen bestaan:

 • Psycho-educatie. Kind en ouders krijgen voorlichting over de stoornis, symptomen, triggers en behandelmogelijkheden.
 • Gesprekstherapie, individueel of in een groep. In gesprekken met een therapeut leert het kind ‘foute’ gedachten herkennen en onderzoeken, en oefent het hoe het anders om kan gaan met situaties die het moeilijk vindt. Deze behandeling kan deels thuis via internet gevolgd worden. 
  Door Accare veel gebruikte en goed onderbouwde methodieken:
  - Dappere Kat
  - Denken + Doen = Durven
  - Vrienden
  - Doepressie
 • Ouderbegeleiding. Ouders of verzorgers leren hoe ze om kunnen gaan met hun angstige of sombere kind.
 • Interpersoonlijke therapie. Een kortdurende vorm van psychotherapie, speciaal ontwikkeld voor depressies.
 • Medicatie kan de angst wat minder heftig maken of ervoor zorgen dat het kind zich minder somber voelt. Medicatie wordt hooguit ingezet ter ondersteuning van de behandeling. Een behandeling bestaat dus nooit alleen uit medicatie.
 • Runningtherapie. Een hardloopgroepje onder begeleiding van een therapeut. Beweging kan ervoor zorgen dat een kind zich minder slecht voelt. Runningtherapie is nooit de enige vorm van behandeling.
 • Schoolbegeleiding. Docenten kunnen ondersteuning krijgen van een hulpverlener van Accare, zodat het gemakkelijker wordt om de leerling met een angst- of stemmingsproblemen in de klas te begeleiden.
 • Opname in een kliniek. Heel soms is tijdelijk meer intensieve behandeling nodig. Kortdurende opname in een kliniek kan dan de beste oplossing zijn. Dit komt maar zelden voor.

Accare biedt ook hulp aan kinderen van ouders met een angststoornis of een depressie.

wachttijdAdvies