Autismespectrumstoornissen

Bij iemand met ASS gaat het verwerken van de informatie die binnenkomt (door te horen, zien, voelen, proeven en ruiken) anders dan bij anderen.

Kinderen en jongeren met ASS kunnen problemen hebben op de volgende gebieden:

  • Omgang met andere mensen . Moeite met contact leggen of een gesprek voeren. Niet goed begrijpen van sociale situaties en gevoelens van anderen. Minder delen van eigen interesses en emoties. Moeite met het interpreteren van non verbaal gedrag (gebaren, mimiek)
  • Flexibel gedrag. Dingen moeten altijd op dezelfde manier en er mag niet veel veranderen. Kinderen met ASS kunnen ook overgevoelig voor zintuiglijke prikkels zijn, bijvoorbeeld voor geluid. Of ze zijn juist veel minder gevoelig bijvoorbeeld wanneer ze nauwelijks reageren op pijn.

Veel mensen met ASS hebben bijzondere interesses of weten erg veel van bepaalde onderwerpen.

Wat is er aan te doen?

ASS gaat niet over. Accare kan kinderen wel helpen om er minder last van te hebben en ouders om er beter mee om te gaan. Daarvoor hebben we verschillende hulpmiddelen:

  • Begeleiding of training voor ouders of verzorgers. Het opvoeden van een kind met ASS is voor ouders of verzorgers niet altijd makkelijk. Tijdens een training leren ouders hoe ze beter met het gedrag van hun kind om kunnen gaan. Deze trainingen richten zich op het aanleren van sociaal gedrag of op het verminderen van gedragsproblemen. Ze kunnen ook begeleiding krijgen bij de opvoeding.
  • Individuele gesprekstherapie. Kinderen krijgen informatie over ASS en bespreken wat ze zelf kunnen doen om er minder last van te hebben.
  • Ondersteuning thuis of op school. Een behandelaar komt bij een gezin thuis om te helpen met de situatie om te gaan of te bespreken hoe ze op school hoe ze beter met het kind om kunnen gaan.
  • Medicijnen . waardoor het kind minder last heeft van bepaalde symptomen, bijvoorbeeld als het concentratieproblemen, driftbuien of angsten heeft. Een behandeling bestaat nooit alléén uit medicijnen.

Vaak zijn één of twee onderdelen genoeg om ervoor te zorgen dat een kind zijn of haar autismespectrumstoornis beter kan hanteren.

Voor meer informatie over autismespectrumstoornis (ASS) kun je ook hier terecht:
Landelijk Kenniscentrum KJP
NVA (oudervereniging)
Expertise netwerk Autisme Jonge kind (AJK)

wachttijdAdvies