Dwangstoornissen

Veel kinderen hebben een periode dat ze bijvoorbeeld stoeptegels moeten tellen op weg naar school of dat ze precies over de witte streep moeten fietsen. Dat is geen dwangstoornis, omdat zoiets maar kort duurt en kinderen er gemakkelijk mee kunnen stoppen. Vaste gewoonten of dwingende gedachten worden pas een stoornis als het niet lukt om ermee te stoppen en ze het functioneren van een kind of jongere in ernstige mate belemmeren.

Een dwangstoornis kan twee onderdelen hebben:

 • Dwanggedachten of obsessies. Het zijn meestal gedachten waar een kind zich voor schaamt of waar het bang voor is. Voorbeelden:
  • Gedachten over ongelukken die het kind of de ouders kunnen overkomen
  • Gedachten over rampen die gebeuren doordat het kind iets doet of laat
  • Gedachten besmet te worden door vuil of ziektekiemen
  • Gedachten iets gewelddadigs te gaan doen.
 • Dwanghandelingen of compulsies. Voorbeelden:
  • Handen wassen
  • Controleren of de deur wel op slot zit
  • Alles op tafel rechtleggen
  • In gedachten steeds bepaalde woorden zeggen.

Wat is er aan een dwangstoornis te doen?

Een dwangstoornis is vaak goed te behandelen. De behandeling kan uit verschillende onderdelen bestaan:

 • Voorlichting.
 • Individuele gesprekstherapie.
  Door Accare veel gebruikte en goed onderbouwde methodiek:
  Bedwing je dwang
 • Medicijnen. Die kunnen de klachten minder heftig maken. Medicijnen zijn nooit de enige behandelvorm. Ze worden alleen gebruikt om de rest van de behandeling te ondersteunen.
 • Begeleiding voor ouders of verzorgers.
 • Als de dwangklachten te maken hebben met een ander psychisch probleem (bijvoorbeeld depressie of een eetstoornis, dan kan daarvoor specifieke behandeling worden gegeven.

Expertisecentrum tic- en dwangstoornissen

Accare heeft een landelijk en internationaal expertisecentrum voor tic- en dwangstoornissen. Vanuit het centrum worden verschillende internationale wetenschappelijke onderzoeken geleid, waarin wordt gezocht naar genetische factoren in het ontstaan van tics en dwangstoornissen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van behandelingen. Het expertisecentrum adviseert daarnaast andere instellingen op het gebied van diagnostiek en behandeling van tic- en dwangstoornissen.

wachttijdAdvies