Emotieregulatieproblemen en borderline persoonlijkheidsproblematiek

In de puberteit verandert er veel, zowel lichamelijk als qua gevoel. Veel jongeren krijgen dan ook te maken met sterke emoties. Dat hoort erbij. Een probleem wordt het pas als de stemming van een jongere snel en extreem wisselt en hij of zij nauwelijks controle heeft over het eigen gedrag. Op termijn ontstaan er dan problemen thuis, op school of op het werk, met vriendschappen en in relaties.

Verschijnselen die vaak voorkomen bij jongeren met een emotieregulatieprobleem zijn:

 • sombere buien
 • stemmingswisselingen
 • drugs- en alcoholmisbruik
 • verlies van motivatie voor school
 • sociaal isolement
 • onaangepast gedrag
 • ruzie thuis en met vrienden.

Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS)

Mensen met een BPS hebben last van emotieregulatieproblemen. Verschijnselen die vaak bij BPS voorkomen zijn:

 • leeg gevoel
 • zwart-wit denken (alles of niets)
 • impulsiviteit
 • moeite met het aangaan en onderhouden van relaties
 • slecht alleen kunnen zijn
 • zelfmoordgedachten
 • automutilatie (zichzelf beschadigen door bijvoorbeeld te krassen of te snijden)
 • negatief over zichzelf denken.

Bij jongeren is het vaak moeilijk om te bepalen of zij echt BPS hebben. De diagnose wordt pas gesteld als de klachten langer dan een jaar duren en in verschillende situaties voorkomen, bijvoorbeeld zowel thuis als op school.

Wat kan Accare doen?

Emotieregulatieproblemen en BPS zijn goed behandelbaar. Daarbij gaat het er vooral om dat de jongere meer grip op zijn of haar emoties en gedrag krijgt. Accare heeft verschillende behandelmogelijkheden:

 • Voorlichting. De jongere en de ouders of verzorgers krijgen informatie over emotieregulatieproblemen: wat betekent het om er last van te hebben, hoeveel mensen hebben het, hoe kun je er het beste mee omgaan, enz.
 • Individuele gesprekstherapie. In één-op-ééngesprekken met een therapeut leert de jongere hoe hij of zij meer grip op zijn of haar emoties en gedrag kan krijgen. De jongere leert anders (positiever) over zichzelf denken.
 • Groepstraining. In een groep met jongeren van dezelfde leeftijd leert de jongere anders omgaan met emoties en gedrag. In de groep bespreken de jongeren situaties en gevoelens en oefenen ze strategieën om minder last te hebben van stemmingswisselingen en emotionele buien.
 • Ouderbegeleiding. Veel ouders vinden het moeilijk om om te gaan met de emotieregulatieproblemen van hun kind. Accare kan hen daarin begeleiden.
 • Gezinstherapie. Een therapeut helpt het gezin om de onderlinge verhoudingen te verbeteren en problemen op te lossen.
 • Vaktherapie. Niet uitsluitend praten, maar vooral doen. De jongere werkt aan de problemen door bewegen, toneelspelen, tekenen, schrijven, enz.
wachttijdTransitie jeugdzorgAdvies