In aanraking met politie of justitie

Jongeren met gedragsproblemen krijgen vaker te maken met de politie en justitie. Dat komt doordat ze zich vaak niet goed kunnen beheersen of onhandelbaar zijn, of doordat ze zich laten beïnvloeden door verkeerde vrienden en drugs gaan gebruiken of criminele dingen gaan doen. Ook seksuele overtredingen komen voor. Ze gaan te ver en krijgen problemen op school, thuis en in de buurt. Soms komen ze daarbij in aanraking met de politie.

Wat doet Accare eraan?

Bij Accare leren deze jongeren:

 • Beter omgaan met boosheid.
 • Gemakkelijker nee zeggen als ze iets eigenlijk niet willen.
 • Zorgen dat ze niet meer in situaties terechtkomen die met criminaliteit te maken hebben.
 • Zich beter beheersen op het gebied van seksualiteit, drugsgebruik en crimineel gedrag.
 • Uitzoeken wat ze met hun leven willen.

Hoe vaak naar Accare?

Veruit de meeste behandelingen vinden ambulant plaats, waarbij de intensiteit kan variëren van één uur per week tot een paar uur per dag.
Heel soms besluiten jongere, ouders en hulpverlener samen dat een tijdelijke opname in een kliniek verstandig is. Dit gebeurt slechts bij drie van de honderd jongeren die hulp krijgen.

Hoe ziet een behandeling eruit?

 • De meeste jongeren nemen deel aan groepstraining(en). Samen met andere jongeren van hun leeftijd bespreken ze problemen en bedenken ze oplossingen. Ze oefenen met ander gedrag en bespreken wat goed ging en wat beter kan. De groepstrainingen worden begeleid door deskundige therapeuten.
  Een door Accare veel gebruikte en goed onderbouwde methodiek is::
  - Training Rots en Water
 • Als het nodig is hebben ze ook individuele gesprekstherapie.
 • Als ze nog een ander psychisch probleem hebben, bijvoorbeeld ADHD of PDD/NOS, dan krijgen ze daarvoor een specifieke behandeling.

Ouders of verzorgers worden in overleg met de jongere bij de behandeling betrokken. Zij kunnen ook ondersteuning bij de opvoeding krijgen. Een door Accare veel gebruikte en goed onderbouwde methodiek is:
Functional Family Therapy (FFT).

wachttijdAdvies