Jonge kinderen met ontwikkelings- of gedragsproblemen

Een baby die weinig oogcontact maakt, een peuter die vaak huilt en slecht inslaapt, een kleuter die andere kinderen krabt en bijt… Ouders kunnen zich grote zorgen maken om het gedrag van hun jonge kind. Ze vragen zich af wat er in hun kind omgaat en of het gedrag normaal is of dat er meer aan de hand is.

Wat kan Accare voor u doen?

Bij jonge kinderen is het niet altijd gemakkelijk om te beoordelen of hun gedrag normaal is voor hun leeftijd of dat ze een een ontwikkelings- of gedragsstoornis hebben. Toch is het belangrijk dat zo’n stoornis zo vroeg mogelijk herkend en behandeld wordt. Dan is de kans groter dat er minder problemen zijn als het kind opgroeit.
Voor goede diagnostiek en behandeling is juist bij jonge kinderen specifieke kennis en ervaring nodig. Accare heeft die kennis en ervaring, is daardoor in staat om vast te stellen of er behandeling nodig is en kan deze vervolgens deskundig, doelgericht en efficiënt uitvoeren.

Hoe kan Accare helpen?

Vaak bestaat de behandeling uit één of meerdere van de onderstaande behandelvormen.

Hulp aan het kind

 • Vaktherapie. Het kind werkt spelenderwijs aan zijn of haar ontwikkeling. Dat kan onder andere door toneelspelen, bewegen of tekenen en knutselen, onder begeleiding van een behandelaar.
 • Als de problemen van het kind te maken hebben met een traumatische gebeurtenis, kan EMDR-therapie een goede behandelvorm zijn.
 • Dagbehandeling. Als tijdelijk meer intensieve behandeling nodig is, kan het kind een aantal dagen per week naar de (poli)kliniek komen. Het slaapt dan wel gewoon thuis.
 • Opname in een kliniek. Heel soms is tijdelijk nog intensievere behandeling nodig. Kortdurende opname in een kliniek kan dan de beste oplossing zijn. Dit komt maar zelden voor. Vaak vragen we ouders dan om bij hun kind te blijven.

Hulp aan ouders en kind

 • Oudercursus. Ouders krijgen voorlichting over de problematiek van het kind en handvatten om daar mee om te gaan.
 • Ouder-kindtraining. Ouders oefenen met het omgaan met het kind, daarin gecoacht door een behandelaar. Dat kan op verschillende manieren:
  • Bij het gezin thuis, bijvoorbeeld met behulp van video-opnamen.
  • Bij Accare, bijvoorbeeld doordat een behandelaar  met een microfoontje aanwijzingen geeft vanachter een one way screen.
  • In groepsverband, waarbij gezinnen ook van elkaar leren.
  • Door middel van online ondersteuning.
 • Cursus mindful parenting. Met behulp van o.a. meditatieoefeningen leren ouders hoe ze met meer bewuste aandacht kunnen opvoeden en hoe ze beter om kunnen gaan met emoties en gevoelens van henzelf en hun kind.
 • Gezinsbehandeling. Onder begeleiding van een therapeut zoekt het gezin uit hoe ze beter met elkaar kunnen omgaan en oefenen ze daarmee.

Hulp aan de omgeving

 • Schoolbegeleiding. Accare biedt ondersteuning aan leerkrachten, medewerkers van het kinderdagverblijf of een andere instelling waar een kind heengaat. Zo leren deze medewerkers beter omgaan met het gedrag van het kind.
 • Grootoudercursus. Grootouders krijgen voorlichting over de problematiek van het kind en krijgen handvatten om daar mee om te gaan.
 • Ondersteuning aan ‘brusjes’. Broertjes en zusjes bespreken in een groep hun ervaringen, geven spelenderwijs vorm aan hun gevoelens en worden begeleid in het omgaan met die gevoelens. 
wachttijdTransitie jeugdzorgAdvies