Lichamelijke klachten

Lichamelijke klachten kunnen veel gevolgen hebben voor kinderen en jongeren. Ze kunnen grote beperkingen geven, waardoor een kind thuis en op school veel moet missen, en ze kunnen leiden tot somberheid, angst en irritatie.

Er zijn verschillende categorieën klachten:

  • Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten: klachten waarvoor geen of geen afdoende lichamelijke verklaring gevonden kan worden.
  • Klachten zoals somberheid en angst die zijn ontstaan doordat een kind of jongere een lichamelijke ziekte met veel impact heeft (gehad).
  • Klachten en gedragsveranderingen die zijn ontstaan door specifieke ziektes die een direct effect op de hersenen hebben.

Wat is er aan deze klachten te doen?

De behandeling van Accare is erop gericht dat kinderen of jongeren en hun ouders inzicht krijgen in de gevolgen van de lichamelijke klachten op het gedrag en de emoties. Aan deze gevolgen is vaak veel te doen, waardoor ze niet alleen verminderen maar ook een positieve invloed hebben op de lichamelijke klachten zelf.
Wij werken bij deze behandeling vaak nauw samen met kinder- en revalidatieartsen, fysiotherapeuten, school en andere betrokken instellingen.

Mogelijke behandelvormen

  • Individuele therapie. Kind en ouders leren om op een andere manier met de gevolgen van de klachten om te gaan. We werken bijvoorbeeld aan verbetering van het slaap- en eetpatroon, de conditie en de stemming.
  • Psychomotorische therapie. Door middel van beweging, ontspannings- en ademhalingstechnieken komt het kind in contact met zijn of haar lichaam en leert het signalen te herkennen en te interpreteren.
  • Systeemtherapie. Behalve het kind en de ouders worden ook andere gezinsleden of mensen uit de omgeving van het kind bij de therapie betrokken, met als doel om op een andere manier met de klachten om te gaan.
  • Creatieve therapie. Door te werken met materialen als verf en klei of door drama-activiteiten wordt het kind zich bewust van onbewuste gevoelens.
  • Medicijnen kunnen de behandeling ondersteunen, bijvoorbeeld om slaapproblemen, somberheid, pijn of angst te verminderen of om de concentratie te verbeteren.

Accare biedt niet alleen hulp op de polikliniek, maar komt zo nodig ook thuis, op school of op een andere plaats in de directe leefomgeving van het kind.

Andere hulp

Soms is ook nog andere hulp nodig, bijvoorbeeld thuiszorg, revalidatie of maatschappelijk werk. Accare kan daarin adviseren en doorverwijzen.

Bovenregionale functie

Accare heeft een bovenregionale functie voor de behandeling van de gevolgen van lichamelijke klachten. Accare werkt daarin veel samen met het UMCG, met de ziekenhuizen in Noord-Nederland en met revalidatie-instellingen.

wachttijdTransitie jeugdzorgAdvies