Problemen op school en schoolverzuim

Psychiatrische problemen kunnen de oorzaak zijn van problemen op school. Het kan gaan om gedragsproblemen waarvoor een specifieke aanpak nodig is of om leerproblemen waarvoor kinderen ondersteuning nodig hebben.

Een deel van de kinderen of jongeren gaat - soms al een behoorlijke tijd - helemaal niet meer naar school. Zij lopen zo een forse leerachterstand op, raken sociaal geïsoleerd en hun ontwikkeling loopt ernstig gevaar. Snel ingrijpen bij schoolverzuim en andere problemen op school is daarom belangrijk.

Welke hulp biedt Accare bij problemen op school?

  • Behandeling van het kind of de jongere voor zijn of haar psychische problemen, zoals depressiviteit of ADHD.
  • Ondersteuning van de school bij de specifieke aanpak van de gedragsproblemen. Lees verder over de mogelijkheden voor ondersteuning in het onderwijs.
wachttijdTransitie jeugdzorgAdvies