Problemen met zelfstandig worden

Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. In hun vrije tijd doen ze aan sport, of ze spreken af met vrienden. En ooit gaan ze op zichzelf wonen.

Voor jongeren met psychiatrische problemen maar in het bijzondere jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme en ADHD, is dit niet zo vanzelfsprekend. Hun problemen blijven vaak levenslang bestaan. In elke fase van de ontwikkeling worden zij op een andere manier geconfronteerd met hun handicap en is begeleiding nodig. Veel van deze jongeren hebben bijvoorbeeld moeite met zelfstandig wonen, met het vinden van werk of vrijetijdsbesteding. Hun ouders maken zich vaak ernstige zorgen over de toekomst.

Wat kan Accare doen?

Accare kan deze jongeren (langdurig) ondersteunen op het gebied van wonen, werken/school, vrije tijd, sociale contacten en financiën. Dat doen we door middel van:

  • Voorlichting. In een groep of alleen krijgen jongeren:
    • informatie over praktische zaken, zoals een uitkering, re-integratie, persoonsgebonden budget (PGB), woonvormen, enz.
    • uitleg hoe ze kunnen zorgen dat ze zo min mogelijk last hebben van hun aandoening.
  • Coaching. Bespreken welke wensen en mogelijkheden deze specifieke jongere heeft, bekijken wat haalbaar is en hoe hij of zij daar naartoe kan werken.
  • Begeleiding van ouders of verzorgers. Voor hen is het vaak moeilijk te bepalen bij welke dingen zij hun kind nog kunnen helpen en waarin zij hem of haar beter los kunnen laten.

Als de jongere daarnaast behandeling krijgt voor zijn of haar psychische problemen, gaat dat natuurlijk ook gewoon door.

wachttijdTransitie jeugdzorgAdvies