Psychische problemen bij ouders

Soms blijken ouders van kinderen die bij ons in behandeling zijn zelf ook psychische problemen te hebben. Vaak kan Accare ook hen helpen.
We onderscheiden twee categorieën ouders met psychische problemen:

  • Ouders die vergelijkbare problemen hebben als waarvoor hun kind is aangemeld, bijvoorbeeld angst, trauma of ADHD-achtige verschijnselen. Soms komt dit pas naar voren als het kind al een tijdje in behandeling is. Voor sommige ouders is het dan voor het eerst dat ze erover praten.Een deel van dit soort problemen kan goed behandeld worden door professionals in de jeugd-GGZ, die vaak ook kennis over volwassenen hebben. Voor de betrokken ouder is dat prettig, omdat hij of zij dan niet nog een keer de drempel naar hulp hoeft te nemen. Natuurlijk kunnen we niet elk probleem van volwassenen behandelen. Als het nodig is, verwijzen we door.
  • Ouders die psychische problemen hebben die gevolgen hebben voor hun kinderen. Als een ouder bijvoorbeeld ernstige angstklachten heeft of een depressie, kan hij of zij geïsoleerd raken en de kinderen daardoor ook. Ouders kunnen zich schuldig voelen naar kinderen en kinderen naar ouders. Gevolgen kunnen klein lijken of zelfs nauwelijks opvallen, maar op den duur zijn ze schadelijk, vaak tot op volwassen leeftijd. Soms kan de omgeving helpen, vaak ook niet. Deskundige hulp aan kinderen door mensen die ook de problematiek van de ouder begrijpen, kan veel ‘gevolgschade’ voorkomen en het leven van ouder en kind veraangenamen.

Een specifieke groep binnen deze laatste categorie zijn zwangere vrouwen met psychiatrische problematiek, zoals borderline persoonlijkheidsproblematiek. Zij kunnen al voor de bevalling kennismaken met de behandelaar die hen na de bevalling ondersteunt om te komen tot een goede hechting tussen ouder en kind.

wachttijdTransitie jeugdzorgAdvies