Psychische problemen in combinatie met een verstandelijke beperking

Kinderen met ernstige ontwikkelingsachterstanden (d.w.z. verstandelijke beperkingen) die ook psychiatrische problemen hebben, hebben als het ware een ‘dubbele handicap'.

Het is vaak moeilijker om psychische problemen te herkennen omdat een kind met een verstandelijke beperking zich anders uit.
De standaardbehandeling van de psychische problemen moet voor deze kinderen worden aangepast, omdat zij moeilijker leren en meer moeite hebben het geleerde toe te passen.

Wat kan Accare doen voor deze kinderen?

Accare heeft een landelijke expertisefunctie op het gebied van verstandelijke beperking in combinatie met psychische problematiek. Behalve over de specifieke aanpak die deze kinderen nodig hebben, hebben wij ook kennis van neurologische of genetische syndromen die vaak samengaan met hun problematiek. Ook werken wij nauw samen met andere specialisten en instellingen, zoals het UMCG.
We kunnen deze kinderen behandelen of begeleiden in hun normale leefsituatie: thuis, op school of bij de dagbesteding in de instelling.

Er zijn verschillende behandelmethoden mogelijk:

  • Individuele therapie. Samen met de therapeut werkt uw kind aan het veranderen van negatieve gedachten en negatief gedrag.
  • Gezinsbehandeling. In gesprekken met een therapeut bespreekt zoekt u als gezin samen uit hoe u beter met elkaar kunt omgaan. U oefent ook met nieuwe manieren van omgaan met elkaar.
  • Psychomotorische therapie. Door te bewegen werkt uw kind aan zijn of haar problemen. Door te oefenen krijgt het meer contact met zijn of haar lichaam. Er is ook aandacht voor ontspannings- en ademhalingstechnieken.
  • Creatieve therapie. Door te werken met materialen als verf en klei of door drama-activiteiten wordt uw kind zich bewust van onbewuste gevoelens.
wachttijdTransitie jeugdzorgAdvies