Psychoses

Wat is een psychose?

Psychosen komen vaak voor het eerst voor in de puberteit. Een jongere die psychotisch is, kan verschillende verschijnselen hebben, zoals:

  • Stemmen horen. Vaak zeggen ze iets vervelends of geven ze opdrachten. Ze zijn niet te stoppen.
  • Mensen en dingen zien die anderen niet zien (hallucinaties) .
  • Denken dat dingen anders in elkaar zitten dan ze in werkelijkheid zijn. Dit heten wanen. Vaak komt hier paranoia bij, waardoor iemand bijvoorbeeld denkt dat zijn eigen vrienden hem bespioneren of dat iemand op tv het speciaal tegen hem heeft.
  • Verward denken of praten.
  • Een verstoord dag-nachtritme.

Een jongere hoeft niet alle symptomen te hebben om een psychose hebben.

Jongeren die psychotisch zijn, raken in de war van de dingen die er in hun hoofd gebeuren. Ze gaan zich anders gedragen en de gewone dingen kosten opeens veel moeite. Naar school gaan wordt bijvoorbeeld lastig en daarom spijbelen ze. Ze krijgen veel ruzie met vrienden of ouders en trekken zich vaak terug uit het sociale leven.

Wat is er aan een psychose te doen?

De twee belangrijkste behandelvormen bij een psychose zijn:

  • Individuele gesprekstherapie. Jongeren leren wat stress oplevert en hoe ze daar zo goed mogelijk mee kunnen omgaan. Dat is belangrijk omdat stress een psychose kan veroorzaken. Tijdens de behandeling kan een jongere bijvoorbeeld ontdekken dat een opleiding net te moeilijk is, of dat ouders (te) hoge verwachtingen hebben.
  • Medicijnen zorgen ervoor dat de psychose minder wordt of verdwijnt. Wanneer iemand stopt met de medicijnen kan de psychose terugkomen.

Ouders of verzorgers worden bij de behandeling betrokken. Zij kunnen training krijgen om te leren hoe ze het kind kunnen ondersteunen.

Al eerder een psychose gehad

Een psychose is niet op te lossen. Maar een psychose kan vaak wel worden voorkomen door veel structuur aan te brengen in het dagelijks leven van het kind en door spanningen zo veel mogelijk te vermijden. Als het kind medicijnen krijgt, is het ook erg belangrijk dat hij of zij die inneemt.

Drugsgebruik is voor sommige jongeren een manier om met spanning om te gaan. Drugs kunnen namelijk op korte termijn rust en ontspanning geven. Maar drugs kunnen ook een psychose uitlokken. Wanneer het kind gevoelig is voor het krijgen van een psychose, is drugsgebruik sterk af te raden.

Meer informatie over psychoses is te vinden op de website van het kenniscentrum KJP 
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders-jongeren/psychose

wachttijdAdvies