Ticstoornissen

Een tic is een beweging of geluid dat iemand onbewust steeds herhaalt. Veel kinderen hebben wel eens een tijdje last van één of meer tics. Meestal gaan ze vanzelf weer over. Voorbeelden van tics:

  • Knipperen met de ogen
  • Bewegingen met de neus
  • Trekken met de schouder
  • Kuchen
  • Snuiven
  • Gebaren maken
  • Iets aanraken of rechtleggen
  • Woorden of zinnen roepen.

Wanneer noemen we tics een ticstoornis?

Tics kunnen mild zijn en voor weinig overlast zorgen, maar kunnen ook voorkomen in zo krachtige vorm dat ze het dagelijks leven verstoren en tot sociale problemen leiden.
Als een kind langer dan een jaar sterke tics heeft en het heeft daar veel last van, dan heeft hij of zij misschien een ticstoornis. Als er al die tijd meerdere bewegingstics en minstens één geluidstic zijn geweest, dan gaat het om het syndroom van Gilles de la Tourette.

Wat is er aan een ticstoornis te doen?

  • Individuele gesprekstherapie. Het kind leert anders omgaan met de tics, bijvoorbeeld hoe ze beter tegengehouden kunnen worden.
  • Medicijnen kunnen de tics vaak behoorlijk verminderen. Sommige medicijnen geven wel bijwerkingen zoals sufheid of gewichtstoename. De medicijnen zijn nooit verplicht; ouders en kinderen beslissen altijd zelf of medicijnen wel of geen optie zijn.

Expertisecentrum tic- en dwangstoornissen

Accare heeft een landelijk en internationaal expertisecentrum voor tic- en dwangstoornissen. Vanuit het centrum worden verschillende internationale wetenschappelijke onderzoeken (EMTICS en TIC Genetics) geleid, waarin wordt gezocht naar genetische factoren in het ontstaan van tics en dwangstoornissen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van behandelingen. Het expertisecentrum adviseert daarnaast andere instellingen op het gebied van diagnostiek en behandeling van tic- en dwangstoornissen.

Lees het verhaal van Mohamed Abdulkadir, onderzoeker bij Accare, over het TIC Genetics-onderzoek.

wachttijdAdvies