Verwijzen naar Accare

Accare behandelt normaal begaafde en (licht) verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met psychische of psychiatrische problemen. Ouders en/of andere opvoeders worden nauw bij de behandeling betrokken en zo nodig zelf begeleid.

Specifieke stoornis

Daarbij kan het gaan om (het vermoeden van) een specifieke psychische stoornis, zoals: autismespectrumstoornissen, ADHD en gedragsstoornissen, angst- en stemmingsstoornissen, eetstoornissen, tic- en dwangstoornissen en onbegrepen lichamelijke klachten.

Problemen rondom opgroeien en opvoeden

Accare biedt daarnaast hulp bij alle problemen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben, zoals:

 • Problemen van kinderen rondom een scheiding
 • Problemen van jongeren met zelfstandig worden
 • Psychiatrische problemen bij kinderen die ook een verstandelijke beperking hebben
 • Gedragsproblemen die jongeren in aanraking brengen met politie of justitie
 • Sterk afwijkend gedrag bij jonge kinderen
 • Schoolverzuim en leerproblemen
 • Geweld of misbruik
 • Psychiatrische problemen bij ouders
 • Ontkenning van problematiek.

Rechtstreeks verwijzen

Huisartsen in de (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdartsen GGD, andere medische specialisten en sociaal wijk- of buurtteams kunnen rechtstreeks verwijzen naar Accare.

Bij verwijzing moet de keuze gemaakt worden tussen basis-GGZ (generalistische, kortdurende zorg) en specialistische GGZ (complexe, langerdurende zorg). Accare biedt beide vormen van zorg. Behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen vindt plaats in de Generalistische Basis-GGZ. Patiënten met complexe en bedreigende stoornissen worden geholpen in de specialistische GGZ.
Accare kan alleen een behandeling starten, als er een verwijsbrief naar een specifieke vorm van GGZ is ontvangen.

Meer informatie over verwijzen naar basis- of specialistische GGZ

Meer informatie over verwijzen naar Intensieve Zorg bij Accare

Verwijzen kan online via verwijsapplicatie ZorgDomein, per post, fax of per mail.
Onder contactgegevens vindt u alle adressen van onze vestigingen.
De wachttijden per locatie en/of problematiek ziet u op het overzicht wachttijden.

Rechtstreeks verwijzen binnen de GGZ
Collega's van andere (jeugd)-GGZ-instellingen kunnen rechtstreeks verwijzen naar de Intensieve Zorg van Accare. Dat kan per mail via aanmeldbureau.intensief@accare.nl.

Indirect verwijzen

Andere professionals zoals leraren, jongerenwerkers of maatschappelijk werkers kunnen alleen indirect verwijzen. Zij kunnen het kind en de ouders adviseren contact op te nemen met de eigen huisarts of met het sociaal wijk- of buurtteam. Zelf kunnen zij contact opnemen met Accare voor overleg en advies.

Verwijscriteria

 • Accare begeleidt of behandelt geen kinderen vanwege hun verstandelijke handicap. Wanneer deze kinderen psychische problemen hebben, behandelt Accare hen wel.
 • Accare behandelt geen kinderen bij wie verslaving het belangrijkste probleem is.
wachttijdAdvies