Terug naar de basis

Terug naar de basis

Accare, het Leger des Heils en MEE (maatschappelijke ondersteuning) hebben ieder te maken met gezinnen met complexe problemen. Waarom dan niet samenwerken?
Het gaat om gezinnen waarvan de ouders psychische problemen hebben, soms in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Hun problemen uiten zich op meerdere levensdomeinen, maar vooral ook in het opvoeden.

Te lang in zorg

Als deze gezinnen eenmaal in zorg zijn bij een GGZ-instelling, blijven ze dat vaak lang, ook als er behandelresultaten zijn behaald. Stopzetten van hulp leidt vaak tot terugval of crisissituaties. Het overdragen van hulp aan ‘lichtere’ organisaties loopt vaak niet goed.

Betere hulp voor minder geld

In het project Terug naar de basis werken Accare, Leger des Heils en MEE in Groningen samen om passende en goed aansluitende trajectzorg voor deze doelgroep te bieden. Hiermee kan de kwaliteit van de hulp aan deze kwetsbare gezinnen verbeteren en kunnen kosten worden bespaard.

Ook in 2018!

De samenwerking tussen de drie instellingen gaat ook in 2018 verder. Huisartsen, jeugdartsen, specialisten of basisteams kunnen gezinnen aanmelden voor Terug naar de Basis. Het traject duurt ongeveer 9 maanden tot een jaar. Het gezin gaat daarna zelfstandig of met lichte begeleiding van het basisteam verder.

Meer informatie

Bekijk de informatieflyer van Terug naar de Basis.

Meer weten? Neem contact op Trea Veldema, t.veldema@accare.nl

wachttijdAdvies