Patiëntenvertrouwenspersoon

Heeft u vragen of klachten waar u met uw behandelaars niet uitkomt, dan kunt u terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Dit geldt voor alle patiënten die zorg ontvangen van Accare.

Onafhankelijk

De pvp weet welke rechten en plichten u als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg heeft en kan u helpen bij alle klachten over Accare. De pvp behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet. Hij/zij doet niets zonder uw toestemming en is bovendien onafhankelijk. De pvp is niet in dienst van Accare, maar van de landelijke Stichting PVP. De ondersteuning van een pvp is gratis.

Welke vragen?

U kunt alle vragen stellen die te maken hebben met uw rechten als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg. De pvp informeert en adviseert u zo goed mogelijk.

Klachten

U kunt bij de pvp terecht met alle klachten over de behandeling en het behandelend team, de arts of uw verblijf bij Accare. Vaak worden klachten opgelost door een gesprek met de hulpverleners. Zo'n gesprek kan de pvp samen met u voeren. Ook kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie van Accare. De pvp adviseert en helpt u bij iedere stap die daarvoor nodig is.

Contact opnemen met pvp  

Bent u opgenomen? Dan kunt u contact opnemen met:

Ambulante cliënten kunnen gebruik maken van de helpdesk van de stichting PVP. De helpdesk van de stichting PVP is te bereiken op 0900-444 88 88 (op werkdagen van 10:00-16:00 uur en zaterdagmiddag van 13:00-16:00 uur) of per mail via helpdesk@pvp.nl 

www.pvp.nl