TOPs! training

TOPs! is een groepsprogramma dat jongeren bewust maakt van hun eigen denken en doen én hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit doet TOPs! door jongeren te leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. Zo wordt een stevig fundament gelegd voor een toekomst met positief en prosociaal gedrag. Zowel binnen als buiten de groep.

Doelgroep

TOPs! wordt bij Accare gegeven aan jongeren van 14 t/m 18 jaar met (voorlopers van) antisociaal en/of delinquent gedrag, welke kunnen variëren in mate van ernst.

Contra-indicaties:

 • Er is sprake van acute psychiatrische problematiek
 • Jongere spreekt en verstaat de Nederlandse taal niet
 • De jongere heeft een functioneel laag intelligentieniveau (<55)

Doelen

Tijdens een intakegesprek met de jongere, ouder(s), en verwijzer worden individuele leerdoelen opgesteld. Daarnaast gelden voor de groep onderstaande algemene leerdoelen.
Jongeren leren in de training:

 • verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen denken en doen
 • in lastige situaties kiezen voor een positieve oplossing
 • het verbeteren van de sociale vaardigheden
 • beter om te gaan met emoties, waaronder boosheid
 • elkaar motiveren en helpen om positief gedrag te laten zien

Praktisch

 • Thuisopdrachten zijn onderdeel van de training,
 • Iedere jongere krijgt een van de trainers als contactpersoon, deze onderhoudt contact met andere betrokken hulpverlening en ouder(s)
 • Een groep bestaat uit minimaal drie en maximaal acht jongeren
 • We verwachten dat jongeren bij alle bijeenkomsten aanwezig zijn.
 • De training word in Groningen gegeven op:

maandag van 14.00-15.30 uur
donderdag van 10.00-11.30  uur

 • Tijdens de training wordt er 2x een ouder/verzorgers bijeenkomst georganiseerd, waarbij we verwachten dat ouders/verzorgers hierbij aanwezig zullen zijn. Het accent ligt op voorlichting, uitwisseling en ondersteuning.

Overzicht modules TOPs!

 • Startbijeenkomsten (meerdere bijeenkomsten met als doel creëren van een positieve groepscultuur)
 • Basislessen communicatie en emoties
 • Omgaan met Boosheid
 • Sociale Vaardigheden
 • Moreel Redeneren

Meer informatie en aanmelden

Jongeren kunnen op elk gewenst moment instromen in de training, nadat zij een intakegesprek hebben gehad. Voor informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het team FJP in Groningen via 050-3681100.