Vrienden van Accare

De stichting Vrienden van Accare werft geld voor:

  • Wetenschappelijk onderzoek.
  • Patiëntenwelzijn, bijvoorbeeld door het aanleggen van een sportveldje bij de kliniek of het inrichten van een speeltafel in de wachtkamer.
  • Destigmatisering van kinderen en jongeren die gebruik maken van geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting op scholen.

Plannen genoeg

Ideeën om de behandeling bij Accare beter en aangenamer te maken hebben we genoeg. Onderzoek draagt daar op lange termijn aan bij, plantjes in de tuin van de kliniek op de korte termijn. Ook de acceptatie van psychiatrische behandeling maakt het voor kinderen en jongeren minder erg om naar Accare toe te gaan. Het bestuur van de Vrienden van Accare beoordeelt de ingediende plannen. Plannen zijn er dus wel, maar geld om ze uit te voeren ontbreekt vaak. 

Hoe word ik Vriend van Accare?

Iedereen kan Vriend van Accare worden. U wordt Vriend van Accare door een eenmalige gift of door maandelijks of jaarlijks een vaste bijdrage te doneren. Als donateur profiteert u van belastingvoordeel. Vul het machtigingsformulier in om Vriend van Accare te worden.