Spring naar inhoud
Jouw omgeving

ADI-R en ADOS

Hoe betrouwbaar zijn deze diagnostische instrumenten?

Status
Afgerond
Thema's
Autisme

In de diagnostiek van autismespectrumstoornissen (ASS) worden wereldwijd twee standaardinstrumenten gebruikt; de ADI-R en de ADOS. Onderzocht is hoe valide en betrouwbaar deze instrumenten zijn in de diagnostiek van ASS voor kinderen van verschillende leeftijden en van verschillende niveaus van functioneren.

De resultaten

De ADI-R is in de diagnostiek van ASS bij jonge kinderen en bij kinderen met een verstandelijke beperking goed te gebruiken. Ons onderzoek naar het gebruik van de ADOS wijst bijvoorbeeld uit dat dit instrument zinvol is in de diagnostiek van ASS bij Nederlandse kinderen in de leeftijd van 2 tot 16 jaar, met of zonder verstandelijke beperking. 

Er was al veel onderzoek gedaan onder de Amerikaanse populatie. Nu weten we dat de instrumenten ook voor de Nederlandse populatie goed te gebruiken zijn.

Annelies de Bildt, onderzoeker

Wat betekenen deze resultaten voor de praktijk?

In de diagnostiek van autismespectrumstoornissen (ASS) bestaan twee gouden-standaardinstrumenten, de Autisme Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) en de Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS). Deze van oorsprong Amerikaanse instrumenten worden wereldwijd en ook in Nederland veel gebruikt. Ze zijn in de Verenigde Staten uitgebreid onderzocht. Door ons onderzoek weten we dat het instrument ook bruikbaar is voor de Nederlandse populatie. Accare biedt daarom training voor behandelaars aan in het gebruik van de instrumenten. Daarnaast zijn de onderzoekers auteur van de Nederlandse versies van de ADI-R en ADOS. Van de ADOS is er in 2013 een herziene versie verschenen, de ADOS-2, waarbij de handleiding een hoofdstuk bevat met specifiek Nederlands onderzoek. 

Het onderzoek

De centrale vraag in dit onderzoek was: hoe valide en betrouwbaar zijn de ADI-R en de ADOS in de diagnostiek van ASS voor kinderen van verschillende leeftijden en van verschillende niveaus van functioneren? We hebben dit onderzocht in grote Nederlandse groepen. Overigens, nergens ter wereld werden zulke grote en aanvullende studies gepubliceerd over de waarde van de ADI-R en ADOS in de praktijk. Met dit onderzoek, waaronder verschillende deelonderzoeken vallen, wilden we vaststellen of de gevonden betrouwbaarheid en validiteit in de Amerikaanse studies ook van toepassing zijn voor de Nederlandse situatie en of aanpassingen in de instrumenten ook passen bij de situatie in ons land.

Samenwerking

Dit onderzoek voerden we uit in samenwerking met Karakter en het UMC Utrecht. Enkele keren werkten we nog breder samen en bestudeerden we gegevens van kinderen uit heel Europa.