Spring naar inhoud
Jouw omgeving

Kwaliteit

De basis voor goede zorg

De kwaliteit van onze zorg moet goed zijn. Daarom is het nodig dat Accare goed georganiseerd is als bedrijf. En dat onze zorg goed werkt en verloopt. Op deze pagina lees je hoe wij hieraan werken.

HKZ-certificaat

Accare is HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het certificaat geeft aan dat we:

  • de cliënt centraal stellen
  • serieus werk maken van onze kwaliteit van de zorg
  • voldoen aan de eisen van de zorg die cliënten, zorgverleners en de overheid ons stellen
  • als bedrijf goed georganiseerd zijn
  • elke dag leren hoe we nog beter zorg kunnen verlenen

Kwaliteitsstatuut

Accare heeft ook een kwaliteitsstatuut. Daarin staat hoe Accare haar zorg aan cliënten heeft georganiseerd. Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg wordt erin beschreven. Ook staat erin wie verantwoordelijk is voor de behandeling, hoe Accare de behandeling van klachten heeft geregeld en hoe je als cliënt kunt meedenken en meepraten over onze zorg.

Het kwaliteitsstatuut is verplicht voor de zorg aan cliënten van 18 jaar en ouder. Omdat Accare helder wil zijn over alle zorg die we bieden, hebben we ons kwaliteitsstatuut zo geschreven dat die ook geldt voor cliënten onder de 18 jaar.

Professioneel statuut

Het komt vaak voor dat er meer behandelaren betrokken zijn de behandeling van een kind of jongere. Binnen Accare hebben we afspraken gemaakt over hoe we dat doen. Hiervoor hebben we een professioneel statuut gemaakt.

Download het professioneel statuut