Spring naar inhoud
Jouw omgeving

Dossier

Weten wat wij over jou schrijven

Als je in behandeling bent bij ons, mag je weten wat wij schrijven over jou. Dat bewaren wij in een elektronisch dossier. We noemen dit het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD). Dit dossier mag je lezen. Dat heet ‘recht van inzage’. Het gaat tenslotte over jou. Het hangt wel van je leeftijd af of je recht hebt op inzage. Hieronder lees je op welke leeftijd je wat mag lezen.

Je gegevens inzien: dit mag op deze leeftijd

  • Ben je jonger dan 12 jaar? Dan hebben je ouders recht op inzage in het dossier. Ze kunnen ons vragen of ze de informatie over jou en hen mogen lezen. Zij kunnen ook een kopie vragen van het dossier of een deel daarvan. De behandelaar mag je ouders inzage weigeren, als het niet in jouw belang is.
  • Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Jij hebt recht op inzage in je dossier. Je ouders hebben alleen recht op inzage van die informatie die ze nodig hebben om over jouw behandeling te kunnen beslissen. Voor andere informatie uit het dossier moet jij toestemming geven. Hetzelfde geldt voor het maken van kopieën uit je dossier.
  • Ben je 16 jaar of ouder? Jij mag je dossier dan lezen. Je ouders mogen het dossier lezen als jij hiervoor toestemming geeft. 

Je hebt geen recht op inzage in de gegevens over je ouders of anderen. Behalve als zij toestemming geven. Ook mogen je ouders geen gegevens over elkaar lezen. Dat mag alleen als de andere ouder heeft gezegd dat dit mag. 

Jouw Omgeving: Je digitale dossier

Als je 16 jaar of ouder bent, kun je je dossier ook digitaal inzien. Dat gaat via Jouw Omgeving. Maak hier afspraken over met je behandelaar. 

Wat staat er allemaal in je dossier?

Je behandelaar maakt aantekeningen van het onderzoek en jouw behandeling. Deze worden in het dossier bewaard. Hierin zitten bijvoorbeeld ook vragenlijsten of brieven van en aan de huisarts.

De administratieve basisgegevens zoals je adres, geboortedatum en Burger Service Nummer (BSN) bewaren we ook. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de financiële afhandeling naar je gemeente of zorgverzekeraar.

Als jij of je ouders het niet eens zijn met wat er over jou in het dossier staat, kunnen we je mening toevoegen. Als er een fout in het dossier staat kan het dossier worden gecorrigeerd. We bewaren het dossier tot vijftien jaar na je achttiende verjaardag. Je kunt binnen die vijftien jaar vragen om je dossier te vernietigen. De behandelaar mag dit onder bepaalde voorwaarden weigeren.

Wie hebben er allemaal toegang tot jouw dossier?

Alleen de medewerkers die direct bij jouw behandeling zijn betrokken, hebben toegang tot het dossier. En alleen als zij dit nodig hebben voor de uitvoering van hun werk. Dit zijn bijvoorbeeld jouw arts of psychiater, een psycholoog of een ouderbegeleider. Maar ook de secretaresse of de vervanger van jouw behandelaar. Al deze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Zij delen niets met anderen. Andere mensen hebben, zonder toestemming van jou of je ouders, geen toegang tot het dossier. Wanneer de behandeling wordt overgenomen door een andere afdeling binnen Accare gaat het dossier mee naar de nieuwe afdeling. Zo blijven alle behandelaars goed op de hoogte. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit aangeven. 

Als je behandeling is afgelopen

Ook als je behandeling is afgelopen, kun je ons vragen om je dossier in te zien. Hiervoor dien je een schriftelijk verzoek in bij de manager behandelzaken van de locatie waar jij in behandeling was.