Spring naar inhoud
Jouw omgeving

Tics

Beter omgaan met een tic-stoornis

Veel jongeren hebben wel eens tics: bewegingen of geluiden die ze voortdurend herhalen. Zoals knipperen met de ogen, gebaren maken of woorden of zinnen roepen. Bij de meesten gaat het vanzelf weer over. Maar als dat niet gebeurt, noem je dat een tic-stoornis. In dat geval kun je voor hulp bij ons terecht. We leren je omgaan met je tics.

Ook hulp bij Gilles de la Tourette

We hebben verschillende behandelingen om tics aan te pakken. Zodat je er minder last van hebt. En je zekerder gaat voelen. Een bekende tic-stoornis is het syndroom van Gilles de la Tourette. Je hebt dan meerdere bewegingstics en minstens één geluidstic. Je schraapt bijvoorbeeld vaak je keel en doet terugkerende bewegingen. Of je maakt andere geluiden terwijl je dat eigenlijk niet wilt.

Deze hulp bieden wij bij tics

Vaak geven we je een training. Een ervaren behandelaar leert je anders omgaan met tics. Bijvoorbeeld hoe je ze beter kunt tegenhouden. En soms geven we medicijnen. Die kunnen de tics verminderen. We doen dit alleen als het echt nodig is.