Spring naar inhoud
Jouw omgeving

Crisis en spoed

Als je direct hulp nodig hebt

Soms kan het gebeuren dat je snel hulp nodig hebt voor je psychische klachten. Bijvoorbeeld als je een gevaar bent voor jezelf of anderen. We noemen dat een crisissituatie. Daarbij is snelle hulp heel belangrijk. Hoe regel je dat dan?

Als je bij ons in behandeling bent

  • Tussen 8.30 en 17.00 uur bel je met je eigen behandelaar via jouw Accare-locatie. 
  • ’s Avonds en in het weekend bel je met onze crisisafdeling: (0592) 48 08 61.

Als je niet bij ons in behandeling bent

In Groningen, Friesland en Drenthe bel je met SpoedvoorJeugd:
•    Spoed voor Jeugd Groningen: (050) 523 98 51
•    Spoed voor Jeugd Friesland: (0800) 776 33 45
•    Spoed voor Jeugd Drenthe: (0522) 279 946

Woon je in Overijssel, bel dan in een crisissituatie met de huisartsenpost. Die zorgt dan dat je bij de crisisdienst terechtkomt.