Spring naar inhoud
Jouw omgeving

Crisis en spoed

Als je direct hulp nodig hebt

Soms kan het gebeuren dat je snel hulp nodig hebt voor je psychische klachten. Bijvoorbeeld als je een gevaar bent voor jezelf of anderen. We noemen dat een crisissituatie. Daarbij is snelle hulp heel belangrijk. Hoe regel je dat dan?

Als je bij ons in behandeling bent

Tussen 8.30 en 17.00 uur bel je met je eigen behandelaar via jouw Accare-locatie.

's Avonds en in het weekend geldt het volgende:

  • Woon je in Groningen, Friesland of Drenthe, dan bel je met onze crisisafdeling: (0592) 48 08 61.
  • Woon je in Overijssel, dan bel je met de huisartsenpost.
  • Woon je in Flevoland, dan maakt je behandelaar afspraken met jou over wat je moet doen in geval van crisis. 

Als je niet bij ons in behandeling bent

In Groningen, Friesland en Drenthe bel je met SpoedvoorJeugd:
•    Spoed voor Jeugd Groningen: (050) 523 98 51
•    Spoed voor Jeugd Friesland: (0800) 776 33 45
•    Spoed voor Jeugd Drenthe: (0522) 279 946

Woon je in Overijssel of Flevoland, bel dan in een crisissituatie met de huisartsenpost. Die zorgt dan dat je bij de crisisdienst terechtkomt.