Spring naar inhoud
Jouw omgeving

ARFID

Welke factoren hangen samen met de eetproblemen die horen bij ARFID?

Status
Deelnemers zoeken
Thema's
Eetproblemen

Over kinderen met ARFID (Avoidant and Restrictive Food Intake Disorder) is nog weinig bekend. Kinderen en jongeren met ARFID mijden bepaalde soorten voedsel. Met deze studie is gekeken naar de rol van kindfactoren, omgevingsfactoren en ouderfactoren die samenhangen met de eetproblemen die horen bij ARFID.

Wie kan deelnemen?

  • Kinderen en jongeren met ARFID

  • Die in behandeling zijn of gaan starten met een behandeling bij Accare

Achtergrond

Over kinderen met Avoidant and Restrictive Food Intake Disorder (ARFID) is nog weinig bekend, omdat deze classificatie pas recent is opgenomen in de DSM-5. Ons doel is te weten komen hoe deze cliëntgroep eruitziet en welke factoren samenhangen met hun problemen rondom eten. Uiteindelijk willen we hiermee de behandeling verbeteren.

Het onderzoek

We onderzoeken welke kindfactoren, omgevingsfactoren en ouderfactoren samenhangen met de eetproblemen die horen bij ARFID. Het onderzoek bestaat uit een diagnostisch interview dat standaard wordt afgenomen bij diagnostiek naar ARFID en een korte online vragenlijst voor de ouders en het kind. Het interview geeft zicht op de kenmerken die horen bij ARFID en de somatische achtergrond van het kind. De online vragenlijst geeft inzicht in factoren die mogelijk een rol kunnen spelen in het ontstaan en in stand houden van de problematiek. We onderscheiden hierbij kindfactoren, omgevingsfactoren en ouderfactoren onderscheiden.

Samenwerking

Voor dit onderzoek werken we samen met de Universiteit Maastricht en het behandelinstituut SeysCentra.

We werken voor al onze onderzoeken naar voedings- en eetstoornissen samen met de faculteit klinische psychologie en psychopathologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat doen we in de Academische werkplek voedingsstoornissen, eetstoornissen en obesitas.