Spring naar inhoud
Jouw omgeving

ATHENE

Oudertraining bij ADHD; net zo goed op de computer?

Status
Afgerond
Thema's
Aandachtsproblemen en druk gedrag (ADHD)

Oudertraining is een effectieve behandeling voor het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen met ADHD. Met dit onderzoek hebben we gekeken naar de verschillen tussen de gebruikelijke manier van het volgen van deze training, namelijk op de poli, en de 'blended' manier; een combinatie van afspraken op de poli en online.

De resultaten

De resultaten lieten zien dat het effect van de blended training niet gelijkwaardig was aan dat van de poliklinische oudertraining. De blended oudertraining hielp niet even goed in het verminderen van gedragsproblemen als de poliklinische training. Daarnaast stopten ouders die de blended oudertraining volgden eerder met de training en waren zij ook minder tevreden over de behandeling.

Er deden maar weinig kinderen en ouders mee aan het onderzoek. Meer onderzoek in grotere groepen zou nodig zijn om met zekerheid iets te kunnen zeggen over het effect van de blended training.

Het effect van de blended oudertraining is niet gelijkwaardig aan dat van de poliklinische oudertraining.

Simone Breider, onderzoeker

Wat betekenen deze resultaten voor de praktijk?

Voor behandelaars en ouders is het belangrijk om te weten dat de blended training mogelijk minder goed werkt dan de training op de polikliniek en dat het voor ouders lastig kan zijn om deze af te maken. Met deze kennis kunnen zij een betere afweging maken bij het al dan niet kiezen voor de blended behandeling. 

Het onderzoek

In een oudertraining leren ouders vaardigheden om met gedrag van hun kind om te gaan, zoals structuur bieden, duidelijke regels stellen en gewenst gedrag bekrachtigen. In de gebruikelijke vorm van oudertraining hebben ouders ongeveer twaalf afspraken op de polikliniek. Het lukt echter niet alle ouders om te starten met een oudertraining of deze af te ronden. Dit zou kunnen komen doordat het lastig is voor ouders om zo’n training te combineren met het dagelijks leven. In een nieuwe vorm van oudertraining volgen ouders de training grotendeels op de computer. Ouders hebben online contact met hun behandelaar en komen daarnaast een paar keer naar de polikliniek. Deze training noemen we blended, een mengvorm tussen digitale hulp en hulp via direct contact. 

We onderzochten of blended oudertraining een goed alternatief is voor oudertraining op de polikliniek. We deden dit bij 21 kinderen (tussen de 4 en de 12 jaar) met ADHD en gedragsproblemen. Door middel van loting werd bepaald welke vorm van oudertraining ouders in het onderzoek kregen.