Spring naar inhoud
Jouw omgeving

Emoties bij anorexia nervosa

Verschillen jongeren met en zonder anorexia nervosa in hun emoties en hoe zij reageren op bepaalde situaties?

Status
Deelnemers zoeken
Thema's
Eetproblemen

Emoties spelen een grote rol in het welzijn van jongeren. In dit onderzoek bekijken we of er verschil is in het omgaan met emoties bestaat tussen jongeren met anorexia nervosa en leeftijdsgenoten zonder deze eetstoornis.

Wie kan deelnemen?

  • Jongeren tussen 14 en 23 jaar

  • Die in behandeling zijn of gaan voor anorexia nervosa

  • Die fysiek en cognitief in staat zijn om thuis in 45 minuten een vragenlijst in te vullen

  • En die Nederlands spreken

Achtergrond

Er is nog weinig bekend over hoe jongeren met anorexia nervosa omgaan met emoties. Bijvoorbeeld in situaties waarin ze te maken krijgen met eten, hun eigen lijf of henzelf in het algemeen. Als we beter begrijpen hoe jongeren met anorexia nervosa in bepaalde situaties reageren dan kunnen we de behandeling van deze jongeren hierop aanpassen.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een aantal online vragenlijsten die jongeren thuis kunnen invullen. Voorafgaand aan het invullen van deze vragenlijsten neemt een onderzoeker telefonisch contact op met de deelnemer om te bespreken wat er verwacht wordt. Na afloop zoekt de onderzoeker opnieuw contact met de jongere om te vragen hoe zij de vragenlijsten hebben ervaren en of er nog verdere vragen zijn. De vragenlijsten gaan onder andere over het eetgedrag bij emoties, waaronder walging en hoe je over jezelf denkt en met je lichaam omgaat.

Samenwerking

We werken voor al onze onderzoeken naar voedings- en eetstoornissen samen met de faculteit klinische psychologie en psychopathologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat doen we in de Academische werkplek voedingsstoornissen, eetstoornissen en obesitas.