Spring naar inhoud
Jouw omgeving

OLAV

Wat vinden, doen en weten leerkrachten en docenten die lesgeven aan leerlingen met autisme?

Status
Deelnemers zoeken
Thema's
Autisme

OLAV staat voor Onderwijs aan Leerlingen met Autisme: het Versterken van leerkrachten en docenten. Wat weten leerkrachten van autisme? Waar zouden ze rekening mee moeten houden? Wat kunnen ze doen in de klas? Misschien beleven leerkrachten dit wel heel anders dan de leerlingen en hun ouders. In Europa zijn deze vragen nog niet beantwoord.

Wie kan deelnemen?

  • Leraren uit basisonderwijs en voortgezet onderwijs die lesgeven aan één of meerdere leerlingen met (een vermoeden van) ASS

  • Ouders van kinderen van wie de leraar meedoet met het onderzoek

  • Kinderen in groep 7 of 8, of in de 1e of 2e klas van wie de leraar meedoet met het onderzoek

Achtergrond

Steeds meer leerkrachten en docenten geven les aan leerlingen met autisme. Dit komt door de invoering van passend onderwijs en het stijgende aantal diagnoses. We doen binnen OLAV onderzoek naar leerkrachten en docenten die lesgeven aan leerlingen met (een vermoeden van) autisme. Niet alleen in Nederland, maar ook in Polen, Roemenië en Italië.

Het onderzoek

In het onderzoek staat de volgende vraag centraal: Wat vinden, doen en weten leerkrachten en docenten die lesgeven aan leerlingen met autisme? Daarnaast willen we weten: Hoe is dit voor leerlingen met autisme en hun ouders? Verschillen leerkrachten en docenten die al lesgeven van leerkrachten en docenten in opleiding? Kan een e-learning leerkrachten en docenten versterken?

Om deze vragen te beantwoorden hebben we vragenlijsten gemaakt voor leraren, leerlingen, ouders en leraren in opleiding. De leraren vullen een vragenlijst in, volgen daarna een e-learning, en vullen vervolgens nog een vragenlijst in. Leerlingen en ouders vullen enkel twee keer een vragenlijst in.

De e-learning die bij dit onderzoek hoort is in 2019 gelanceerd. In 2020 verwachten we de eerste resultaten te hebben. We verwachten dat het promotieonderzoek in 2022 afgerond is.