Spring naar inhoud
Jouw omgeving

Oudertraining bij ADHD

Wat zijn de effecten van oudertraining bij kinderen met ADHD en gedragsproblemen?

Status
Afgerond
Thema's
Aandachtsproblemen en druk gedrag (ADHD)

Eén van de eerste behandelingen bij ADHD en gedragsproblemen is een oudertraining. In dit onderzoek is onderzocht of de groepsoudertraining kan bijdragen aan het verminderen van ouderlijke stress en van gedragsproblemen bij het kind of de jongere.

De resultaten

  • Wanneer de ouders oudertraining kregen, bleken de gedragsproblemen en de internaliserende problemen van het kind meer te verbeteren dan bij de kinderen die uitsluitend reguliere zorg kregen. Hierbij maakte het niet uit of de kinderen wel of geen medicijnen gebruikten. De kinderen met uitsluitend reguliere zorg gebruikten vaker meerdere soorten medicijnen tegelijk dan de kinderen waarvan de ouders oudertraining kregen. Oudertraining blijkt dus een toegevoegde waarde te hebben. 
  • Kinderen van ouders die al voor de training meer vertrouwen hadden in hun ouderlijke competentie bleken meer te verbeteren dan kinderen van ouders die aanvankelijk wat minder vertrouwen in zichzelf hadden.

Wanneer de ouders oudertraining kregen, bleken de gedragsproblemen en de internaliserende problemen van het kind meer te verbeteren dan bij de kinderen die uitsluitend reguliere zorg kregen.

Barbara van den Hoofdakker, onderzoeker

Wat betekenen deze resultaten voor de praktijk?

Dat oudertraining kan bijdragen aan het verminderen van gedragsproblemen en van ouderlijke stress is gebleken uit buitenlands, meestal Amerikaans, onderzoek. Door de resultaten uit dit onderzoeken weten we dat oudertraining ook voor Nederlandse kinderen van toegevoegde waarde is. 

Het onderzoek

In dit onderzoek stonden de volgende vragen centraal: vermindert de groepsoudertraining de ADHD-symptomen, de gedragsproblemen, de internaliserende problemen (angst en depressieve klachten) en de stress bij de ouders, en heeft de groepsoudertraining invloed op de gewone zorg, bijvoorbeeld op het aantal keren dat kinderen de kinderpsychiater bezoekt of op de medicijnen die de kinderpsychiater voorschrijft?

Dit behandelonderzoek naar de effecten van de BPTG-groepsoudertraining hebben we gedaan bij 94 kinderen met ADHD en gedragsproblemen, met een IQ boven de 80, in de basisschoolleeftijd. Alle kinderen doorliepen eerst een reguliere poliklinische fase, waarin diagnostiek, psycho-educatie en eventueel behandeling met medicijnen plaatsvond. Daarna werden de kinderen (en ouders) die problemen hielden, doorverwezen naar de groepsoudertraining. Eenmaal in het onderzoek werden de kinderen en hun ouders via loting in twee groepen verdeeld: in de ene groep kregen de ouders groepsoudertraining, in de andere groep kwamen de ouders op een wachtlijst voor oudertraining. Ondertussen bleef de reguliere zorg voor alle kinderen in beide groepen gewoon doorgaan.