Een dieetbehandeling bij ADHD

Achtergrond

In toenemende mate is er vraag naar behandeling van ADHD zonder medicijnen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een dieet effectief kan zijn: zestig procent van de kinderen die een dieetbehandeling volgden, lieten een sterke vermindering van ADHD-symptomen zien op de korte termijn. De lange termijn effecten van een dieetbehandeling en de werkingsmechanismen van deze behandeling zijn nog niet eerder onderzocht.  

Het onderzoek

In de TRACE-behandelstudie wordt gekeken wat het effect is van een dieetbehandeling op ADHD en wat de lange termijn effecten zijn. Ook onderzoeken we waarom een dieet werkt, dit doen we door het afnemen van speeksel, ontlasting en bloed. Daarnaast onderzoeken we of een dieet als vast onderdeel van de behandeling voor ADHD kan worden aangeboden. Er worden twee in potentie effectieve dieetbehandelingen onderzocht. Het effect van de dieetbehandelingen vergelijken we met het huidige behandelaanbod voor ADHD, zoals medicatie en gedragstherapie.

Ouders mogen zelf kiezen of hun kind een dieetbehandeling of een andere behandeling gaat volgen. In totaal zoeken we meer dan 200 kinderen met ADHD uit heel Nederland in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar die een dieetbehandeling willen volgen of extra effectiviteitsmetingen wensen voor de gebruikelijke zorg. Bij een vermoeden van ADHD kan ons klinisch onderzoeksteam benaderd worden voor uitgebreide screening en diagnostiek.

De resultaten

Het onderzoek loopt van oktober 2015 tot ca. januari 2020. De eerste resultaten worden naar verwachting begin 2019 bekend.

De onderzoekers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Jolanda van der Meer en drs. Niki Kamphuis. Hoofdonderzoekers zijn prof. dr. Jan Buitelaar, prof. dr. Pieter Hoekstra, dr. Nanda Rommelse en dr. Marco Bottelier. Accare, Triversum, Karakter en het RIVM werken samen aan deze behandelstudie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het TRACE-project? Neem dan een kijkje op onze website www.project-trace.nl of neem contact op met de TRACE-coördinatoren via trace@karakter.com