Refereerbijeenkomsten Zwolle

                       

          

Accare, Ambiq, Jeugd GGZ/Dimence, Eleos, Karakter, Tactus, Trias en Vitree slaan de handen ineen om professionals werkzaam in de jeugdzorg een interessant, actueel en geaccrediteerd programma te bieden.

Het doel is een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd. De bijeenkomsten gaan over actuele en relevante onderwerpen, waarvoor interne en externe sprekers uitgenodigd worden. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis.

Locatie van deze bijeenkomsten is het theater in De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.
Bekijk hier een impressie van de refereerbijeenkomsten in Zwolle.

Naast de bijeenkomsten in Zwolle zijn er ook Refereerbijeenkomsten in Assen met andere thema's en data.

Data 2019

  • 21 maart: thema Leefstijl
  • 16 mei: thema FACT-jeugd
  • 19 september: thema Persoonlijkheidsstoornissen
  • 21 novembe: thema Verslavingsproblematiek

Aankondigingen per mail ontvangen? Inschrijven op de maillijst kan via deze link.

21 maart: Leefstijl; voeding, slapen en bewegen

Onze gezondheid en ons zorgstelsel staan onder hoge druk. De zorgkosten in Nederland stijgen snel en naderen inmiddels de 100 miljard euro per jaar. Een groot deel van het Bruto Binnenlands product (BBP) wordt besteed aan gezondheidszorg en dit neemt in de komende jaren door de vergrijzing, nieuwe technologie en ongezonde voeding- en leefstijl alleen maar verder toe.

Veel van de zorg die nodig is heeft te maken met een ongezonde leefstijl van kinderen, jongeren en volwassenen. Daarbij leren we steeds meer over de samenhang tussen een ongezonde leefstijl en psychiatrische problematiek, zoals we ook steeds meer leren over de samenhang tussen leefstijl en lichamelijke aandoeningen. Investeren in het aanleren van een gezondere leefstijl lijkt van grote invloed te zijn op het ontstaan en het verloop van een psychiatrische aandoening.
Redenen te over om deze refereeravond in te zoomen op het thema ‘leefstijl’. We leggen deze avond de focus op voeding, slapen en bewegen.

Sprekers

  • Iris de Vries: huisarts, vice-voorzitter Vereniging Arts en Leefstijl, arts-onderzoeker 
  • Karin van Rijn: GZ-psycholoog en somnoloog

Programma
17.00 Ontvangst en broodjes
18.00 Opening
18.05 Bewegen kan zo! (o.l.v. René Blom)
18.15 Voeding en leefstijl bij kinderen en jongeren
19.20 Pauze
19.20 Bewegen kan zo! (o.l.v. René Blom)
19.30 Slaap, slaapproblemen en behandeling
20.45 Vragen & afsluiting

Live-streaming
De bijeenkomst is ook live via internet te volgen. U ontvangt dan géén bewijs van deelname en géén accreditatiepunten. Op het inschrijfformulier geeft u aan of u de bijeenkomst op locatie of via de livestream wilt volgen.

Accreditatie
Voor deze refereerbijeenkomst is accreditatie aangevraagd bij NVvP, FGzPt, SRVB, VSR, NIP/NVO (en dus SKJ).

Praktische zaken
De refereerbijeenkomsten worden u gratis en met veel plezier aangeboden. Om de organisatie, kosten en veiligheid in de hand te houden, gelden er een aantal uitgangspunten.

Inschrijven
Tot en met 20 maart a.s. kan worden ingeschreven, mits het maximale aantal deelnemers nog niet bereikt is. Dit aantal wordt definitief vastgesteld op 15 maart en kan tot die tijd nog wijzigen.
Inschrijving is verplicht. U krijgt een aantal dagen voor de bijeenkomst uw toegangsbewijs per mail. Deze kunt u op uw telefoon meenemen, of geprint. Het toegangsbewijs wordt bij binnenkomst en verlaten van de zaal gescand. Zonder geldig toegangsbewijs kunt u niet deelnemen.

Inschrijven