Refereerbijeenkomsten Zwolle

              

                   

Accare, Ambiq, Jeugd GGZ/Dimence, Karakter, Tactus, Trias en Vitree slaan vanaf 2017 de handen ineen om professionals werkzaam in de jeugdzorg een interessant, actueel en geaccrediteerd programma te bieden.

Het doel is een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd. De bijeenkomsten gaan over actuele en relevante onderwerpen, waarvoor interne en externe sprekers uitgenodigd worden. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis.

Locatie van deze bijeenkomsten is het theater in De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.
Bekijk hier een impressie van de refereerbijeenkomsten in Zwolle.

Naast de bijeenkomsten in Zwolle zijn er ook Refereerbijeenkomsten in Assen met andere thema's en data.

Data 2019

  • 31 januari
  • 21 maart
  • 16 mei
  • 19 september
  • 21 november

Aankondigingen per mail ontvangen? Inschrijven op de maillijst kan via deze link.

Refereerbijeenkomst 15 november: Medicamenteuze behandeling van jongeren met ADHD en verslavingsproblemen 

Medicatie voor behandeling van ADHD wordt regelmatig voor geschreven aan kinderen, adolescenten en volwassenen. In de media wordt  zeer wisselend over gesproken over het gebruik van medicatie bij ADHD. Veelal wordt er op negatieve wijze bericht over ADH medicatie gebruik.
ADHD en verslaving komen vaak in combinatie voor. Helaas beïnvloeden beide stoornissen elkaar, en ook de effectiviteit van de onder andere de medicamenteuze behandeling. 

Tijdens deze refereeravond worden fabels en feiten besproken over ADHD medicatie en staat de medicamenteuze behandeling van jongeren met ADHD en verslavingsproblemen centraal.

Sprekers

  • Els van den Ban, kinder- en jeugdpsychiater
  • Joanneke van der Nagel, psychiater

Programma
17.00-18.00       Inschrijven en broodjes
18.00-18.05       Opening
18.05-19.15       ADHD en medicatie
19.15-19.40       Pauze
19.40-20.40       ADHD en verslaving
20.40-21.00       Vragen en afsluiting

Live-streaming
De bijeenkomst is ook live via internet te volgen. U ontvangt dan géén bewijs van deelname en géén accreditatiepunten.

Inschrijven
Tot en met 9 november a.s. kan worden ingeschreven, inschrijving is verplicht. Op het inschrijfformulier geeft u aan of u de bijeenkomst op locatie of via de livestream wilt volgen.

Praktische zaken
De refereerbijeenkomsten worden u gratis en met veel plezier aangeboden. Om de organisatie, kosten en veiligheid in de hand te houden, gelden er een aantal uitgangspunten.