Refereerbijeenkomsten Zwolle

                       

          

Accare, Ambiq, Jeugd GGZ/Dimence, Eleos, Karakter, Tactus, Trias en Vitree slaan de handen ineen om professionals werkzaam in de jeugdzorg een interessant, actueel en geaccrediteerd programma te bieden.

Het doel is een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd. De bijeenkomsten gaan over actuele en relevante onderwerpen, waarvoor interne en externe sprekers uitgenodigd worden. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis.

Locatie van deze bijeenkomsten is het theater in De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.
Bekijk hier een impressie van de refereerbijeenkomsten in Zwolle.

Naast de bijeenkomsten in Zwolle zijn er ook Refereerbijeenkomsten in Assen met andere thema's en data.

Data 2019

  • 31 januari: thema Infant Mental Health
  • 21 maart: thema Leefstijl
  • 16 mei: thema FACT-jeugd
  • 19 september: thema Persoonlijkheidsstoornissen
  • 21 novembe: thema Verslavingsproblematiek

Aankondigingen per mail ontvangen? Inschrijven op de maillijst kan via deze link.

31 januari: Infant Mental Health, het bevorderen van het sociaal-emotioneel welbevinden van het zeer jonge kind.

Ieder mens ontwikkelt zich binnen een affectieve relatie, die relatie begint al in de baarmoeder. Jonge kinderen zijn volledig afhankelijk van hun ouders (verzorgers) en de systemen waarin zij opgroeien en leven. De aard van vroege interacties tussen het zeer jonge kind en de ouder, zo blijkt uit tal van onderzoeken, bepaalt in hoge mate de wijze waarop genetische en constitutionele factoren in de ontwikkeling en het gedrag tot uiting komen.

Hoe beter de kwaliteit van de relatie met de ouders (verzorgers), hoe beter het kind beschermd is tegen moeilijkheden in het leven en tegen mogelijke psychopathologie. Kennis over de wijze waarop het jonge brein zich ontwikkelt, onder invloed van ervaring en interactie met de omgeving, biedt perspectieven voor diagnostiek en interventies (Visie vereniging DAIMH).

Sprekers

  • Marja Rexwinkel, klinisch psycholoog
  • Hanna Stolper, klinisch psycholoog
  • Marilene de Zeeuw, klinisch psycholoog en psychotherapeut

Programma

17.00-18.00       Inschrijven en broodjes
18.00-18.05       Opening
18.05-18.50       IMH en het relationele kader 
18.50-19.10       Risico's in de vroege ouder-kindrelatie
19.10-19.30       Pauze
19.30-19.50       Risicolijst
19.50-20.35       Cirkels van veiligheid en vertrouwen
20.35-21.00       Vragen en afsluiting


Live-streaming
De bijeenkomst is ook live via internet te volgen. U ontvangt dan géén bewijs van deelname en géén accreditatiepunten.

Accreditatie
Voor iedere refereerbijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij NVvP, NIP/NVO, SRVB, SKJ, VSR. Afhankelijk van het onderwerp wordt de aanvraag uitgebreid naar VEN, FGzPt, VGCt en NVRG. Doorgaans worden onze aanvragen goedgekeurd.

Praktische zaken
De refereerbijeenkomsten worden u gratis en met veel plezier aangeboden. Om de organisatie, kosten en veiligheid in de hand te houden, gelden er een aantal uitgangspunten.

Tot en met 25 januari a.s. kan worden ingeschreven, inschrijving is verplicht. Op het inschrijfformulier geeft u aan of u de bijeenkomst op locatie of via de livestream wilt volgen. 
Op 31 januari testen we een nieuw ticketsysteem: u krijgt een aantal dagen voor de bijeenkomst uw ticket per mail. Deze kunt u op uw telefoon meenemen, of geprint. Het ticket wordt bij binnenkomst en verlaten van de zaal gescand. Zonder geldig ticket kunt u niet deelnemen.

Inschrijven