Refereerbijeenkomsten Zwolle

              

                   

Accare, Ambiq, Jeugd GGZ/Dimence, Karakter, Tactus, Trias en Vitree slaan vanaf 2017 de handen ineen om professionals werkzaam in de jeugdzorg een interessant, actueel en geaccrediteerd programma te bieden.

Het doel is een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd. De bijeenkomsten gaan over actuele en relevante onderwerpen, waarvoor interne en externe sprekers uitgenodigd worden. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis.

Locatie van deze bijeenkomsten is het theater in De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.
Bekijk hier een impressie van de refereerbijeenkomsten in Zwolle.

Naast de bijeenkomsten in Zwolle zijn er ook Refereerbijeenkomsten in Assen met andere thema's en data.

 

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 18 januari, thema Transcultureel Werken in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie

De meeste vluchtelingen- en asielzoekerskinderen komen uit oorlogsgebieden. Het zijn angst, zorgen, behoefte aan veiligheid, een betere toekomst etc die hen of hun ouders doen besluiten om op zoek te gaan naar veiligheid en bescherming. Velen hebben ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Het verlaten van huis en haard is vaak een groot verlies. Oorlog, geweld en  marteling hebben forse impact op de fysieke en psychische gezondheid. Psychische klachten ontstaan ook door traumatische ervaringen tijdens de vlucht. In eerste instantie belanden vluchteling en asielzoekerskinderen met hun (meegekomen) familieleden en (on)bekenden in stressvolle opvangsituaties. 

Kinderen kunnen allerlei klachten krijgen zoals zich depressief voelen, angstig zijn en agressief of druk reageren. Ontwikkelingstaken en leertaken zijn voor kinderen in moeilijke omstandigheden bijzonder uitdagend. Hun leerprestaties kunnen worden beïnvloed door concentratieproblemen. Ingrijpende gebeurtenissen hebben soms schadelijke gevolgen voor deze kinderen, nu en in de toekomst. Daarbij moet opgemerkt worden dat lang niet alle kinderen (forse) problemen ontwikkelen. Herstel kan makkelijker verlopen als het leven van een kind weer normaler wordt, het kind zich veiliger gaat voelen én er volwassenen beschikbaar zijn die hulp, geruststelling en bescherming kunnen bieden.

Vroege opsporing en snelle behandeling van psychiatrische problematiek bij kind en gezin voorkomt escalatie van klachten en problemen en stagnatie van de ontwikkeling en leerprestaties. Ook beperkt het de latere gevolgen zoals verdere (intergenerationele) traumatisering, de noodzaak tot het volgen van langdurende intensievere hulpverlening en chroniciteit.

In deze refereeravond zal er worden stil gestaan bij verschillende reguliere interventies  die kunnen worden ingezet in het werken met vluchtelinggezinnen en kinderen. En hoe dit op cultuursensitieve wijze kan worden gedaan. Het wordt een interactieve avond, aangevuld met casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. 

Sprekers

  • Katinka Haar, kinder-en jeugdpsychiater bij Accare
  •  Irma Mollink, systeemtherapeut  bij Accare
  • Irma Wesselink, GZ psycholoog en psychotraumatherapeut  bij Accare

Programma:

17.00-18.00        Inschrijven en broodjes
18.00-18.50:       Vloek of zegen? Inleiding op het transcultureel werken door Katinka Haar.
18.50-19.40:       Gezamenlijke zoektocht. Cultuursensitief werken binnen de systeemtherapie door Irma Mollink
19.40-19.55:       Pauze
19.55-20.45:       Het verhaal gaat… Traumabehandeling in de praktijk door Irma Wesselink
20.45-21.00:       Discussie en afsluiting

Live-streaming
De bijeenkomst is ook live via internet te volgen. U ontvangt dan géén bewijs van deelname en géén accreditatiepunten.
 
Aanmelden
Deelname is uitsluitend mogelijk na bevestiging van deelname. Dit geldt voor zowel de livestream als de bijeenkomst in Zwolle. De inschrijving is gesloten.  

Data 2018

  • 18 januari: Thema transculturele behandeling van jongeren
  • 15 maart: Thema dwangstoornissen
  • 17 mei: Thema seksualiteit en psychiatrie
  • 20 september: Thema crisishulpverlening
  • 15 november: Thema geneesmiddelen