Refereerbijeenkomsten Zwolle

                       

          

Accare, Ambiq, Jeugd GGZ/Dimence, Eleos, Karakter, Tactus, Trias en Vitree slaan de handen ineen om professionals werkzaam in de jeugdzorg een interessant, actueel en geaccrediteerd programma te bieden.

Het doel is een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd. De bijeenkomsten gaan over actuele en relevante onderwerpen, waarvoor interne en externe sprekers uitgenodigd worden. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis.

Locatie van deze bijeenkomsten is het theater in De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.
Bekijk hier een impressie van de refereerbijeenkomsten in Zwolle.

Naast de bijeenkomsten in Zwolle zijn er ook Refereerbijeenkomsten in Assen met andere thema's en data.

Data 2019-2020

  • 19 september: thema Persoonlijkheidsstoornissen
  • 21 november: thema Verslavingsproblematiek
  • 2020: 16 januari, 19 maart, 14 mei, 17 september, 19 november (thema's volgen)

Aankondigingen per mail ontvangen? Inschrijven op de maillijst kan via deze link.

19 september: Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten en jong volwassenen

In het eerste deel van deze refereeravond worden twee behandelingen van persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten en jong volwassenen besproken: 
- Dialectische Gedragstherapie (DGT) onderzoekt de denk-, gevoels-, en gedragswijze waarop de cliënt met zichzelf en belangrijke anderen omgaat, om zich zo bewust te worden van deze eigen mechanismen. Dit gebeurt door middel van het aanleren van vaardigheden om problemen en andere situaties op een meer constructieve manier tegemoet te treden. Het beter hanteren van emoties die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden staat hierbij centraal.
- Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis, en helpt de cliënt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Zo wordt de invloed van ervaringen uit de jeugd op gedragspatronen en dagelijkse leven onderzocht. De cliënt leert voelen wat zijn behoeften zijn en leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag, maar veranderen ook de gedachten en gevoelens van de cliënt.

In de tweede helft van de refereeravond is er aandacht voor de Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). De afgelopen twee decennia zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest in het onderzoek naar BPS in het algemeen en bij adolescenten in het bijzonder. Mede hierdoor wordt BPS steeds meer gezien als ‘life span developmental disorder’, waarmee onderzoek zich richt op vroege factoren en de mechanismen die door de ontwikkeling heen een rol hebben in de ontwikkeling van BPS. Deze ontwikkeling biedt de ruimte voor verbetering en innovatie op het gebeid van de diagnostiek en de behandeling, zowel bij adolescenten bij wie reeds sprake is van een volledig ontwikkelde persoonlijkheidsstoornis, als bij hen van wie er sprake is van een zich ontwikkelende persoonlijkheidsstoornis. Christel Hessels bespreekt de ontwikkelingsfactoren die een rol spelen bij BPS en wat dit betekent voor vroege detectie en interventie bij BPS. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van het programma ‘Helping Young People Early’ (HYPE), waarmee GGz Centraal in 2016 gestart is als innovatieve behandeling voor jonge mensen met (kenmerken van) BPS.

Sprekers

  • Judith Warmelink, GZ-psycholoog K&J, Cognitief Gedragstherapeut & DGT-therapeut
  • Angélique Bruijs, klinisch psycholoog
  • Christel Hessels, klinisch psycholoog, P-opleider

Programma
17.00 Ontvangst en broodjes
18.00 Opening
18.05 Behandelingen van persoonlijkheidsstoornissen (DGT en Schematherapie)
19.20 Pauze
19.40 Vroege detectie, diagnostiek en interventie voor Borderline Persoonlijkheidsstoornis: geen HYPE, maar noodzaak
20.45 Vragen & afsluiting

Live-streaming
De bijeenkomst is ook live via internet te volgen. U ontvangt dan géén bewijs van deelname en géén accreditatiepunten. Op het inschrijfformulier geeft u aan of u de bijeenkomst op locatie of via de livestream wilt volgen.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij FGzPt, VSR, NVvP, Register Vaktherapie (3 punten) en NIP/NVO + SKJ (in aanvraag).

Inschrijven
Tot en met 18 september a.s. kan worden ingeschreven, mits het maximale aantal deelnemers nog niet bereikt is. Inschrijving is verplicht. U krijgt een aantal dagen voor de bijeenkomst uw toegangsbewijs per mail. Deze kunt u op uw telefoon meenemen, of geprint. Het toegangsbewijs wordt bij binnenkomst en verlaten van de zaal gescand. Zonder geldig toegangsbewijs kunt u niet deelnemen.

Inschrijfformulier

De refereerbijeenkomsten worden u gratis en met veel plezier aangeboden. Om de organisatie, kosten en veiligheid in de hand te houden, gelden er een aantal uitgangspunten.