De Durfpoli: onderzoek naar de beste hulp voor kinderen en jongeren met een fobie

Achtergrond

Kinderen en jongeren met een fobie zijn erg bang voor bepaalde dieren, voorwerpen of situaties. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die erg bang zijn voor spinnen, honden, liften of hoogtes, de tandarts of dokter. Fobieën zijn een probleem waar behoorlijk wat kinderen en jongeren mee te maken hebben, en die van grote invloed kunnen zijn op hun functioneren in het dagelijks leven. De Rijksuniversiteit Groningen en Accare zijn gestart met de Durfpoli om kinderen en jongeren met een fobie te leren hun angst te overwinnen.
Omdat kinderen en jongeren hun angst vaak niet uiten is het in hun gedrag niet altijd zichtbaar of komt het anders tot uiting (bijvoorbeeld door aandachts- of concentratieproblemen). Daardoor wordt een fobie door ouders en leerkrachten soms pas laat opgemerkt. Dat is jammer, want er bestaan bewezen effectieve programma’s om fobieën aan te pakken.

Het onderzoek

Hoewel er veel effectieve programma’s tegen fobieën bestaan, is van veel van deze programma’s niet bekend hoe ze bij kinderen en jongeren het beste kunnen worden toegepast: kunnen kinderen het beste thuis oefeningen doen of beter bij de instelling? Is het nuttig als ouders hun kind helpen of is het resultaat juist beter als kinderen de oefeningen alleen doen? En maakt het uit of de jongeren de oefeningen in grote stappen of juist in kleine stappen doen?
Dat is wat waar het onderzoek op de Durfpoli over gaat: hoe kunnen we kinderen en jongeren met een fobie het beste van hun angst af helpen? Met dit onderzoek willen we erachter komen wat voor wie werkt.

Aan het onderzoek op de Durfpoli kunnen kinderen van 8 tot en met 17 jaar en hun ouder(s) of verzorger(s) meedoen. Zowel kinderen en jongeren die al aangemeld zijn bij Accare als kinderen en jongeren die nog niet bekend zijn bij Accare kunnen meedoen. Kinderen en jongeren die op dit moment of het afgelopen jaar al behandeling voor angstproblematiek volgen/hebben gevolgd, kunnen niet meedoen aan dit onderzoek.

Kinderen en jongeren die meedoen aan het onderzoek:

  • volgen drie oefensessies op de Durfpoli.
  • voeren vier keer een gesprek met de onderzoekers.
  • vullen drie keer een uitgebreide vragenlijst in.

Resultaten

We zijn tot en met augustus 2019 op zoek naar kinderen en jongeren van 8 tot en met 17 jaar die erg bang zijn voor bepaalde dieren, voorwerpen of situaties.
We hopen eind 2019 de eerste resultaten van de studie te kunnen presenteren.

Meer informatie

Denk je dat je in aanmerking komt voor het onderzoek of denkt u dat uw kind in aanmerking komt?  Of wilt u er meer over het onderzoek weten? Dan kunt u contact opnemen met de onderzoeker Rachel de Jong (050) 363 7607 of email: durfpoli@rug.nl. Kijk ook eens op http://www.durfpoli.nl