Onderzoek naar de verbetering van lichaamstevredenheid

Achtergrond

Bij het ontwikkelen en in standhouden van eetstoornissen speelt een negatief lichaamsbeeld mogelijk een cruciale rol. Toch zijn we nog niet goed in het verbeteren van een negatief lichaamsbeeld. Het ontwikkelen van nieuwe interventies op dit vlak is dan ook van groot belang. Recent werd ontdekt dat evaluatieve conditionering via een computertraining leidde tot een verbetering van lichaamstevredenheid en algemene zelfwaardering. In deze training leren deelnemers om hun lichaam te associëren met positieve sociale feedback. De training bleek effectief zowel bij studentes zonder eetstoornis die een eenmalige training volgden, als bij vrouwen met een hoog risico op het ontwikkelen van een eetstoornis die meerdere sessies kregen aangeboden. Het doel van dit onderzoek is te bekijken of deze training ook werkzaam is bij jongeren met een eetstoornis.

Het onderzoek

Helpt deze online training om een negatief lichaamsbeeld te verbeteren in jongeren met een eetstoornis?
In de training krijgen deelnemers foto’s te zien van zichzelf en anderen. Hun taak is om zo snel mogelijk op deze foto’s te klikken, waarbij eigen foto’s steeds worden gevolgd door foto's van vriendelijke lachende gezichten. De bedoeling van de taak is te leren om je eigen lijf te koppelen aan positieve sociale gevolgen. In het onderzoek vergeleken we twee versies: een korte versie (6 sessies) en lange versie (12 sessies) van de training. In de lange versie bestond de eerste helft uit een controle training. Dat betekent dat de taak en de foto’s precies hetzelfde waren als in de echte training, maar dat je geen positieve koppeling leerde. Deze controle training was heel belangrijk, omdat we op die manier konden kijken of de training écht werkt. De tweede helft van de lange training bestond gewoon uit de echte trainingssessies.

Resultaten

Jammer genoeg laat het onderzoek zien dat de training geen positief effect heeft op de tevredenheid met jezelf en je lijf. Dat is natuurlijk anders dan we hadden gehoopt! We denken dat dit misschien komt doordat een negatief lichaamsbeeld hardnekkiger is in mensen met een eetstoornis dan in de mensen die eerder zijn onderzocht. Ook zou het kunnen dat het moeilijk was om de training thuis echt geconcentreerd te doen. Toch was het onderzoek niet voor niks! Het betekent dat we nog verder moeten sleutelen voordat we de training kunnen gebruiken in de behandeling van jongeren met een eetstoornis. En dat is natuurlijk heel belangrijk om te weten.

De onderzoekers

Dr. Klaske Glashouwer, onderzoekscoördinator Voedingsstoornissen, Eetstoornissen en Obesitas, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt
Dr. Carolien Martijn, universitair hoofddocent en managing director (Universiteit Maastricht)

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Klaske Glashouwer: k.glashouwer@accare.nl.