KINGS

Het KINGS-programma (Kind IN Gezond Systeem) is bedoeld voor gezinnen waarin sprake is van mishandeling, verwaarlozing en huiselijk geweld. De kinderen hebben
complexe gedragsproblemen, maar heel vaak hebben de ouders in deze gezinnen zelf ook psychische problemen als gevolg van traumatische ervaringen.

Hulp aan ouders en kinderen

Als we deze ouders niet helpen met hun eigen problemen, kunnen ze ook geen veilige omgeving bieden aan hun kinderen. Daarom biedt KINGS hulp aan ouders en kinderen: intensieve traumabehandeling en begeleiding bij de opvoeding. 

Opvoedingsvaardigheden

Elk gezin verblijft daarvoor korte tijd in een eigen huisje op het terrein van Accare. Via onder meer EMDR therapie, een aanpak die zeer effectief is, verwerken ze hun eigen  trauma’s. Daarna gaat het leren van opvoedingsvaardigheden meestal beter. Daarvoor is er 24 uur per dag, 7 dagen in de week een behandelaar aanwezig is, die hen daarbij helpt. In 2017 zijn 94 gezinnen geholpen met het KINGS-programma. Vanuit heel Nederland komen gezinnen op de unieke, intensieve aanpak af. 

Meer weten?