Spring naar inhoud
Jouw omgeving

Het ontstaan van Accare

Onze geschiedenis

Accare biedt jaarlijks aan ruim dan 14.000 kinderen en jeugdigen een breed pakket aan specialistische jeugdhulp. We kunnen ons nauwelijks meer voorstellen dat er geen kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugd GGZ was. Toch is het nog niet zo lang geleden dat het jeugdhulplandschap er heel anders uit zag.

Jaren vijftig: nieuw specialisme

In de jaren ’50 van de vorige eeuw was de ‘volwassen psychiatrie’ zover doorontwikkeld dat er ruimte en aandacht kwam voor een nieuw specialisme: kinder- en jeugdpsychiatrie. Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter was hier één van de belangrijkste grondleggers van. Hij was de eerste hoogleraar kinderpsychiatrie en was van 1952 tot 1973 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was dan ook één van de initiatiefnemers van de universitaire kliniek verbonden aan het universitaire ziekenhuis in Groningen. Rond 1970 werd deze kliniek te klein en werd er een tweede kliniek in Smilde opgericht; de Ruyterstee. In de jaren ’80 kreeg ’t Ruige Veld in Rolde, tot dan toe een vakantiekolonie voor ‘bleekneusjes’ uit de Randstad , een nieuwe bestemming. ’t Ruige Veld werd nu een kliniek waar kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met zwaardere psychiatrische aandoeningen terecht konden.

Samenwerking

In deze drie klinieken werden kinderen langdurig opgenomen. In die tijd werd er - veel meer dan nu -  gesproken over, en gedacht in termen van ‘bedden’. Zo kwam er rond de jaren ’90 een wet die beoogde in iedere provincie voldoende (kinder- en jeugd)psychiatrische bedden te waarborgen. Er bleken teveel bedden in Drenthe en te weinig in Groningen te zijn, waardoor een herverdeling moest plaatsvinden. Dit was het startschot van de samenwerking tussen de klinieken in Groningen, Smilde en Rolde. Uiteindelijk heeft deze samenwerking in het jaar 2000 geleid tot de oprichting van Accare (Academic Care), met als officiële naam: universitaire en algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Noord-Nederland.

Accare anno nu

Sindsdien heeft Accare zich sterk ontwikkeld. Anno 2019 telt Accare 27 vestigingen en is het behandelaanbod gegroeid. Bijvoorbeeld op het gebied van medicatie en gedragstherapie. Dit komt deels voort uit ons eigen wetenschappelijke onderzoek en vanuit onze visie dat zorg vanuit ‘evidence based practice’ moet worden vormgegeven. Accare is er namelijk van overtuigd dat de kennis en kunde van behandelaars en het voortdurende wetenschappelijke onderzoek maakt dat steeds meer jongeren, steeds beter geholpen kunnen worden. Tegelijkertijd zijn we steeds beter gaan luisteren naar de ervaring en het verhaal van de jeugdigen en hun ouders en opvoeders zelf.

Ondanks dat het aantal vestigingen is toegenomen, is het aantal bedden flink afgenomen; de klinieken in Rolde en Groningen zijn gesloten. Van de ruim 14.000 jeugdigen in zorg wordt er nog slechts een kleine minderheid opgenomen. Alleen als het niet anders kan is opname een geïntegreerd onderdeel van een totaaltraject.  Bovendien streven we ernaar om opname zo kort mogelijk te laten duren. Dit alles met als doel om jeugdigen zo snel mogelijk weer mee te laten doen met het ‘gewone’ leven op school, op het werk, in het gezin en met vrienden. Dit blijkt ook uit onze cijfers: de gemiddelde klinische behandelduur is van 76 dagen in 2007 naar 21 dagen in 2017 gegaan. Tevens bieden we sinds 2010 steeds meer behandeling online aan.

Accare is er van overtuigd dat er altijd ‘een beter’ is. Daarom hechten wij aan het continu opleiden van onze behandelaren en het continu doen van fundamenteel en toegepast onderzoek. Accare is daarnaast in samenwerking met het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen nauw betrokken bij de opleidingen tot GZ-psycholoog en kinder- en jeugdpsychiater. Onderzoek en opleiding is ondergebracht in het Accare Child Study Center.