99gram.nl ontvangt subsidie anonieme e-health

Het Zorginstituut heeft voor 2017 subsidie toegekend aan Accare’s online hulpplatform 99gram.nl. Dit is een erkenning voor de zorg aan anonieme jongeren die anders niet in de reguliere zorg terecht komen.

Laagdrempelig en toegankelijk
Rozemarijn Vos, een van de initiatiefnemers van 99gram.nl: “Ik ben zelf heel blij met deze subsidie omdat het een erkenning is voor het belang van de anonieme zorg voor patiënten. Vooral bij eetstoornissen is er een heel grote groep (meer dan 90%) die vanwege schaamte en angst niet de GGZ bereikt. Door 99gram.nl en de subsidie die het mogelijk maakt bereiken we als Accare wel een groot deel van deze jongeren en hopelijk voorkomen we daarmee voor een deel van hen chronische problematiek. Ik vind het heel mooi als we op deze manier de zorg laagdrempelig en toegankelijk maken voor jongeren.“

Investeren in verbetering
Met het bedrag wordt geïnvesteerd in het verbeteren van en blijven aanbieden van chat en online behandeling aan anonieme jongeren. Zij komen onder andere naar 99gram.nl omdat zij worstelen met (beginnende) eetproblemen zoals boulimia en anorexia. De kosten die aan het platform verbonden zijn worden niet vergoed door gemeenten of verzekeraars omdat onbekend is waar de cliënt vandaan komt. Accare betaalde deze kosten daarom tot nu toe volledig uit eigen zak. De subsidie maakt mogelijk dat 99gram.nl kan blijven bestaan en ondersteuning kan blijven geven aan de steeds groter wordende groep jongeren met (eet)problemen.

2 miljoen euro
Eind 2016 maakte het Zorginstituut bekend een bedrag aan 99gram.nl toe te kennen. De subsidie is onderdeel van de 2 miljoen euro die is vrijgemaakt voor anonieme e-health.