Behandelstop nieuwe 18+ clienten

De behandeling van jongeren vanaf 18 jaar wordt betaald door de zorgverzekeraar. Accare maakt elk jaarafspraken met zorgverzekeraars over de hoogte van het budget dat besteed mag worden aan deze behandelingen.

Recent hebben wij geconstateerd dat Accare dit budget voor zorgverzekeraars CZ, VGZ en Menzis overschrijdt. De rest van het jaar ontvangt Accare daarom  geen vergoeding meer voor behandelingen van cliënten die bij deze zorgverzekeraars verzekerd zijn.  Dat betekent dat wij tot onze spijt genoodzaakt zijn per 8 september geen nieuwe cliënten van deze zorgverzekeraars in behandeling te nemen.
Deze behandelstop geldt vanaf 8 september tot en met 31 december 2017.

Gaat dit bericht over jou en heb je hierover vragen? Neem dan contact op met de afdeling Zorgbemiddeling van je zorgverzekeraar.
Wil je weten bij welke zorgaanbieder je mogelijk wel op korte termijn terecht kunt, of hoe overbruggingszorg geregeld kan worden? Ook daarvoor kun je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Voor alle duidelijkheid: Dit bericht gaat alleen over nieuwe cliënten. Als je nu 17 bent en in komende maanden 18 wordt en al bij Accare in behandeling bent, kan je behandeling gewoon doorgaan.