Boek ‘Jij hebt de sleutel’ laat zien: Stoppen met separeren kan

Stoppen met separeren in de jeugdhulp, hoe krijgen we dat samen voor elkaar? Wat vraagt het van de mensen die dagelijks met deze jongeren werken, van behandelaars, managers, bestuurders en politici? Het boek Jij hebt de sleutel geeft antwoord op deze actuele vragen.

Op 9 april overhandigen de auteurs het boek aan minister Hugo de Jonge. De minister maakt zich al langere tijd hard voor het stoppen met separeren. In het actieplan De best passende zorg voor kwetsbare jongeren dat het ministerie van VWS met de jeugdhulporganisaties opstelde staat dat er over drie jaar geen kinderen meer gesepareerd mogen worden. Alle jeugdhulporganisaties staan nu voor de uitdaging dit in korte tijd te realiseren.

Accare besloot in 2006 als eerste jeugdhulporganisatie in Nederland om te stoppen met separeren. In Jij hebt de sleutel vertellen betrokkenen over hun ervaringen, de tegenslagen en de successen. Het was een intens proces, dat veel heeft gevraagd van alle betrokkenen. Ze hielden het vol door steeds terug te keren naar de overtuiging dat separeren inhumaan en onnodig is.

Separeren van kinderen en jongeren gebeurt nog dagelijks in Nederland. Het is schadelijk en traumatisch blijkt uit onderzoek, en het maakt jongeren vaak zieker in plaats van beter. Exacte cijfers ontbreken, maar naar schatting worden jaarlijks 1.300 kinderen en jongeren voor korte of langere tijd gesepareerd in de jeugdzorg en de jeugd-ggz.

Dit boek inspireert en motiveert om samen te werken aan humane jeugdhulp zonder separeren. Het is een vurig pleidooi van ervaringsdeskundigen, ouders, groepsleiders, bestuurders en andere betrokkenen om jongeren beter te behandelen en anders om te gaan met moeilijk en gevaarlijk gedrag.

‘Jij hebt de sleutel’ is geschreven door schrijver en pleegmoeder Tilly van Uffelen en Peter Dijkshoorn, bestuurder van Accare. Het is uitgegeven door uitgeverij Breindok en is verkrijgbaar bij de (online) boekhandel.