EMDR nu ook bij kinderen bewezen effectief

EMDR nu ook bij kinderen bewezen effectief

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een effectieve therapie bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Op het Europese EMDR-congres, in Edinburg, werden de nieuwste inzichten gedeeld.  Liesbeth Mevissen, klinisch psycholoog bij Accare in Deventer, gaf er twee presentaties.

EMDR bij zwakbegaafde kinderen

PTSS komt veel voor bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Bij Accare in Deventer wordt het effect van EMDR bij deze doelgroep onderzocht. Liesbeth presenteerde de eerste – veelbelovende – resultaten en vertelde over het nieuwe instrument  dat zij ontwikkelt om trauma bij zwakbegaafde of verstandelijk beperkte kinderen en jongeren te diagnosticeren. Het is van groot belang dat trauma zo vroeg mogelijk wordt herkend en behandeld, betoogde zij. Niet alleen omdat het welbevinden van alle betrokkenen, kind zelf maar ook ouders of verzorgers, enorm toeneemt, maar ook omdat er minder ondersteuning en medicatie nodig zijn en omdat uithuisplaatsing soms voorkomen kan worden. Trauma-behandeling levert dus kostenbesparing op.

EMDR bij verslaving, angst en psychose

Belangwekkende presentaties werden daarnaast gegeven over nieuwe toepassingsgebieden voor EMDR, bijvoorbeeld bij allerlei vormen van verslavings, bij diverse angststoornissen en psychose.  Psychose werd tot nu toe gezien als een contra-indicatie voor traumabehandeling, terwijl bij veel psychotische mensen juist sprake is van trauma in de voorgeschiedenis. Omvangrijk  Nederlands psychose-onderzoek laat zien dat traumabehandeling bij deze doelgroep veilig is en effectief.

Evidence based

Uit Nederlands onderzoek is verder naar voren gekomen dat zowel schrijftherapie als EMDR bij normaal begaafde kinderen met PTSS effectief is. Voor EMDR zijn significant minder sessies nodig.

Hiermee is nu niet meer alleen voor volwassenen maar ook voor kinderen het hoogste niveau van evidence base geleverd  voor het effect van EMDR bij PTSS. De behandeling van het kind blijkt bovendien een positief effect te hebben op de psychische gezondheid van de ouders.