Hulpverlening aan vluchtelingen vereist specifieke kennis

Accare organiseert een studiedag Transculturele kinder- en jeugdpsychiatrie voor alle hulverleners die interesse hebben of werken met deze doelgroep. Donderdag 19 mei in De Nieuwe Kolk in Assen.

Traumaverwerking

Een deel van de vluchtelingen in Nederland, onder wie kinderen en jongeren, is getraumatiseerd. Zij slapen slecht, hebben nachtmerries, zijn bang, onzeker of depressief. Sommigen van hen hebben professionele hulp nodig. Als hulpverlener krijg je te maken met cliënten die vaak hele andere dingen meegemaakt hebben dan je gewend bent, die een andere achtergrond hebben of bijvoorbeeld anders omgaan met emoties. 

Theorie en praktijk

Accare organiseert een studiedag waarop dit soort onderwerpen aan bod komen. ’s Ochtends zijn er lezingen over bruikbare methodieken, juridische context en de behandelaar-patiëntrelatie; ’s middags is er aandacht voor de praktische kant, door middel van een workshop interculturele communicatie en een ‘live’ gezinsbehandeling. 

Klik hier voor het programma en het inschrijfformulier.