PRT beste behandeling voor jonge kinderen met autisme

PRT beste behandeling voor jonge kinderen met autisme

Pivotal response treatment ( PRT ) is de best bewezen behandeling voor jonge kinderen bij wie de (voorlopige) diagnose autismespectrumstoornis gesteld is. Bij Accare zijn recent twee behandelaren gecertificeerd om deze behandeling te geven. Twee anderen volgen het certificeringstraject.

Een autismespectrumstoornis kan bij steeds jongere kinderen worden vastgesteld. Daarmee kan de behandeling ook steeds vroeger beginnen, wat de kans vergroot dat het kind later minder last heeft van de stoornis.

Pivotal response treatment ( PRT ) is gebaseerd op gedragstherapeutische technieken en kan worden gebruikt bij kinderen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf 18 maanden. De behandeling is bedoeld voor kinderen die weinig contactgericht zijn en die een achterstand in verbale communicatieve vaardigheden hebben.

Contact

De behandeling is gericht op centrale vaardigheden zoals motivatie voor contact en sociaal initiatief nemen. Door de behandeling te richten op deze kernvaardigheden zien we dat het kind andere vaardigheden – bijvoorbeeld oogcontact of het delen van plezier – automatisch mee-ontwikkelt. Ouders worden uiteraard nauw betrokken bij de behandeling van deze jonge kinderen. Zij leren de PRT-technieken te gebruiken in de dagelijkse leefomgeving en ervaren dat het contact met hun autistische kind groeit en de stress afneemt.

Thuis en op school

PRT kan bij Accare worden uitgevoerd, maar ook thuis en op het dagverblijf of op school. Als de behandeling op school plaatsvindt, helpt het als de leerkracht bereid is uw kind op dezelfde manier bij te staan. Hij of zij wordt dan ook getraind in de PRT-techniek.