Aanmelding / doorverwijzing

Mag een ouder een kind zelf aanmelden bij Accare?

Nee. De hulp die Accare biedt is jeugd-GGZ. Dat is een vorm van jeugdhulp die niet vrij toegankelijk is. U heeft daarvoor een geldige verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist nodig, of een verwijzing of beschikking van uw gemeente.

Wie mag doorverwijzen naar Accare?

Het team dat in uw gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp (het sociaal wijkteam, het jeugdteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), enz) mag doorverwijzen naar Accare. Dit doet het team als uw kind gespecialiseerde hulp nodig heeft, in dit geval op het gebied van psychische problemen zoals onzekerheid, angst, depressie, eetproblemen, enz. Als u hierover vragen heeft, neemt u dan contact op met uw gemeente.Ook de huisarts, medisch specialist of jeugdarts kan u doorverwijzen naar Accare.