Traumatische ervaringen

Een traumatische ervaring ontstaat door een gebeurtenis die zo erg is dat iemand er achteraf nog heel lang erg mee bezig is. Ook al is het voorbij, in het denken en voelen komt het steeds terug.

Er zijn grofweg twee soorten trauma’s:

 • Iets wat één keer gebeurd is, bijvoorbeeld een ongeluk, het overlijden van een ouder of seksueel misbruik.
 • Iets wat steeds opnieuw gebeurt, bijvoorbeeld terugkerend geweld in huis, herhaald seksueel misbruik, extreme verwaarlozing.

Door een traumatische ervaring kan een kind een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) krijgen. Symptomen van PTSS kunnen zijn:

 • Concentratieverlies, en daardoor slechte prestaties op school
 • Nergens meer zin in hebben
 • Brutaal en opstandig gedrag
 • Depressiviteit
 • Eetproblemen
 • Angst
 • Alcohol- of drugsgebruik
 • Slecht slapen en nachtmerries.

Wat is er aan te doen?

Behandeling is niet altijd nodig. Als een kind of jongere in zijn of haar omgeving mensen heeft met wie hij of zij erover kan praten, dan is dat soms genoeg om de ingrijpende gebeurtenis(sen) goed te verwerken. Als dat niet zo is, kan Accare helpen.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor behandeling:

 • Individuele gesprekstherapie. Een therapeut helpt het kind of de jongere om de nare gebeurtenis(sen) te verwerken.
  Door Accare veel gebruikte en goed onderbouwde methodiek: Write Junior, schrijftherapie
 • EMDR (eye movement desensitisation and reprocessing).
 • Gezinstherapie. Als het trauma te maken heeft met de situatie in het gezin (bijvoorbeeld als er geweld heeft plaatsgevonden), kan het zinvol zijn om het hele gezin bij de behandeling te betrekken. Zo nodig kan een therapeut thuis komen om in het gezin ondersteuning te bieden en de onderlinge verhoudingen te verbeteren.
 • Vaktherapie. Onder begeleiding van een therapeut het trauma verwerken, niet door alleen te praten maar vooral door iets te doen:
  • Toneelspelen
  • Knutselen
  • Bewegen
  • Schrijven.
 • Oudertraining. Het is voor ouders of verzorgers niet gemakkelijk om een kind met een trauma goed te begeleiden. Tijdens de training leren zij hoe zij hun kind kunnen ondersteunen.
wachttijdAdvies