Ik denk de hele dag aan (niet) eten

Wat is een eetstoornis?

Als je gedachten worden beheerst door alles wat met eten, gewicht en je figuur te maken heeft, dan kun je een eetstoornis hebben. Je eet dan bijvoorbeeld heel veel of heel weinig. Je vindt je eigen lichaam niet mooi of je voelt jezelf bijvoorbeeld te dik. Er zijn verschillende eetstoornissen:

 • Anorexia. Je weegt (veel) minder dan bij je lengte en leeftijd past. Je bent heel erg bang om dik te worden. Je denkt dat je veel te dik bent of je ontkent de ernst van je ondergewicht. Je probeert zoveel mogelijk af te vallen. Je oordeel over jezelf wordt voor een groot deel bepaald door hoe je denkt over je lichaam en gewicht.
 • Boulimia. Je hebt eetbuien. Je probeert op een ongezonde manier je gewicht onder controle te houden, door bijvoorbeeld overgeven, laxeren of extreem bewegen. Meestal ben je bang om dik te worden.
 • Eetstoornis NAO. Je hebt een aantal kenmerken van anorexia of boulimia. Je piekert over eten, gewicht en je lichaam. Meestal is je eetpatroon verstoord, wil je heel graag afvallen en ben je erg bang om dik te worden. Je kunt eetbuien hebben, of op een ongezonde manier je gewicht onder controle houden, door bijvoorbeeld over te geven, te laxeren of extreem te bewegen.
 • Eetbuistoornis of Binge Eating Disorder (BED). Je hebt eetbuien. Je compenseert de eetbui niet en daardoor heb je bijna altijd overgewicht. Je maakt je zorgen over je uiterlijk en je gewicht. Je oordeel over jezelf wordt voor een groot deel bepaald door hoe je denkt over je lichaam en gewicht.

Obesitas (overgewicht)

Overgewicht zegt iets over je lichamelijke toestand, namelijk dat je meer weegt dan passend en gezond is. Als je psychische problemen hebt die te maken hebben met overgewicht (obesitas), kun je ook bij Accare terecht. Een kleine groep jongeren met overgewicht heeft ook een eetstoornis.

Wat is eraan te doen?

Samen met jou onderzoeken we hoe de problemen er bij jou en je gezin uitzien. De behandeling van eetstoornissen volgt twee sporen:

 1. Je leert om je eetprobleem zelf actief aan te pakken. Als dat nodig is, worden andere mensen die voor jou belangrijk zijn bij de behandeling betrokken, bijvoorbeeld je ouders. Je leert om weer normaal te eten en te drinken én een normaal gewicht te krijgen en te houden.
 2. Je leert om met andere dingen bezig te zijn dan met eten, uiterlijk, gewicht en de controle daarvan. Daarbij kun je denken aan weer naar school gaan, hobby's oppakken, contacten met vrienden, enzovoort.

Een behandeling kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Dieetmanagement. Je leert normaal met voedsel omgaan en regelmatig, voldoende en gevarieerd te eten. Het is de bedoeling dat je uiteindelijk niet meer lijnt of hongert, dat je geen eetbuien meer hebt en niet meer compenseert door bijvoorbeeld te braken of laxeren.
 • Exposure. Onder begeleiding van een therapeut oefen je stap voor stap met situaties die je nu uit angst vermijdt, zoals het eten van bepaalde producten of eten in gezelschap. Door veel te oefenen leer je hoe je je angst kunt overwinnen.
 • Cognitieve therapie. Je leert welke gedachten en gevoelens jij hebt over eten, je figuur, je gewicht en jezelf. Je onderzoekt of jouw beeld ook klopt met de werkelijkheid en of er ook andere ideeën mogelijk zijn.
 • Systeemtherapie. Samen met je ouders krijg je uitleg over wat een eetstoornis is en hoe het gezin jou kan helpen om te herstellen. Ook komt aan de orde hoe het hele gezin minder last kan hebben van jouw eetstoornis.
 • Training Vergroten van veerkracht. Je leert hoe je beter met tegenslag kunt omgaan als je hersteld bent, door weer de dingen te gaan doen waar je altijd plezier in had.

Welke behandeling past bij jou?

We kijken altijd welke behandeling het beste bij jou past. Voor de meeste behandelingen kom je naar de polikliniek toe. Een deel van de behandeling loopt via internet. Soms is tijdelijk intensievere behandeling nodig. Dan kan opname in de kliniek  in Smilde de beste oplossing zijn. In de meeste gevallen is dit niet nodig.

Via www.99gram.nl kunnen jongeren ook anoniem behandeling krijgen.

Ouders

Ook ouders kunnen bij ons begeleiding krijgen. Op bijvoorbeeld ouderavonden krijgen zij voorlichting over de eetstoornis van hun zoon of dochter en leren ze hoe ze daarmee om moeten gaan. Ook kunnen ze ervaringen uitwisselen met andere ouders.

Jongeren
DoepressieDappere Kat99gram.nl